Usikker om antallet
Han understreker at anslagene fortsatt er høyst usikre og at utlendingsforvaltningen fremdeles planlegger for at antallet ankomster vil ligge i intervallet 10.000 til 60.000. 

– Hvis du spør meg hva som er mest sannsynlig ut ifra virkelighetsbildet i øyeblikket, så blir tallet vesentlig lavere enn det, uttalte Forfang da han gjestet Politisk kvarter på NRK onsdag morgen.

Sålangt i år har det kommet 806 asylsøkere til Norge, hvor størsteparten har vært syrere og afghanere. Tirsdag utvidet den norske regjeringen den midlertidige grensekontrollen med nye fire uker, til 13. april.