– Ny kjernetidordning dekker ikke alle

 
Foto : Arbeiderpartiet
Jan Bøhler er kritisk til den nye inntektsbaserte barnehageordningen, og mener at den ikke er bra for integreringen. 
0Shares

Høsten 2015 bestemte regjeringen at det skulle innføres 20 timers gratis kjernetid for familier med en inntekt under 417 000 kroner i året i Oslo. Med dette håper regjeringen skal fungere som både aktiviserende for barn og som et integreringsverktøy. Denne ordningen settes i gang høsten 2016.

Flere studier har vist at gratis kjernetid har en positiv effekt på innvandrerbarn og barn fra innvandrerfamilier. Det er bevist at barn som går i barnehage gjør det bedre når de starter på skolen. 

Jan Bøhler er derimot blant de som kritiserer denne nye ordningen. Han mener at den nye ordningen er kortsiktet. Den gamle prøveordningen baserte ikke på inntekt, men var heller rettet mot bydeler med et høyt antall innvandrere, og var et tilbud til alle, ikke bare lavinntektsfamilier. 

Lære språket
– Gratis kjernetid i barnehager i Groruddalen og Søndre Nordstrand ble innført av regjeringen i 2006 og 2007. Poenget var alle skulle kunne delta i barnehagen for å lære spåket. 

Bøhler trekker fram hvordan Solveig Horne roset tiltaket. 

– Dette var kanskje det viktigste integreringstiltaket. Til og med Solveig Horne trakk dette opp som et godt eksempel . Det var rett og slett vellykket for alle, uavhengig av inntekt. 

Han mener at dersom baserer ordningen på inntekt, vil mange innvandrerfamilier droppe å sende barna i barnehage. Han tror at selv om familier har en inntekt over 417 000, så er ikke tilstrekkelig for at familier skal sende barna i barnehagen. 

– Nå har regjeringen innført inntektskravet. Vi tror at mange vil ta ut barna fra barnehagen selv om de tjener over 417 000. Det er snakk om mye penger for mange familier. 

Fra integrering til fattigdom
Regjeringens nye tiltak med 20 timers gratis kjernetid vil gjelde for alle familier med en inntekt under 417 000 kr. Ifølge statsråd Bitgitte Jordahl er dette et tiltak for både integrering og et tiltak som bekjemper økonomisk ulikhet. 

Jan Bøhler stiller seg derimot kritisk til forslaget, fordi han mener at dette absolutt ikke er et integreringstiltak. 

– Det regjeringen har gjort med dette tiltaket, er å lage et tilbud som gjelder færre. Det er kanskje et hensiktsmessig tilbud for andre områder der inkludering og integrering ikke er avgjørende.

Han mener også at det nye tiltaket kan få negative konsekvenser. 

– Vi har fått tall fra de ulike bydelene, og disse viser at ¾ kommer til å bli rammet av denne ordningen. I Søndre Nordstrand kommer 75-80 prosent til å miste ordningen. 

Mer barnehage til de som tjener minst
I tillegg til å innføre gratis kjernetid for de som tjener aller minst, har regjeringen også innført billigere barnehager. Departemenetet mener at disse ordningene dekker alle 4 og 5 åringer som vil gå i barnehage, og mener at denne nye ordningen vil dekke flere enn før.

– Gode barnehager bidrar til at barn får en god start. Med lavere foreldrebetaling for dem som tjener minst, vil flere få mulighet til å benytte tilbudet. Det gir et barnehagetilbud med en bedre sosial profil, og sørger for at familier over hele landet nyter godt av en moderasjonsordning, sier statssekretær Birgitte Jordahl.