Foto: Illustrasjon.
Foto: Wikimedia Commons

– Ingen bønnepauser i terrorsak

Oslo tingrett presiserer på sine nettsider at man ikke kommer til å ha bønnepauser i en gående terrorsak, etter en nyhetssak som påpekte dette frem.

Utrop nr. 21/2016 (22.05.2016)

Tidligere i dag skrev VGNett at en 23 år gammel terrortiltalt mann hadde bett om bønnepauser i tingretten. 

Tiltalte, en russisk statsborger fra Tsjetsjenia, hadde fremsatt et ønske til Oslo tingrett om at det legges til rette for en bønnepause hver dag mens saken pågår – aller helst i tidsrommet mellom klokken 13.30 og 14.00.

I et intervju på VGNett reagerer både redaktør i avisen Dagen, Vebjørn Selbekk og Senterparti-politikeren Jenny Klinge, sterkt på den angivelige innvilgelsen av bønnepausen.

"Baluba" og "provoserende"
Selbekk kaller innvilgelsen for "provoserende og unaturlig".

– Når man tenker på hva denne personen er tiltalt for og båndene til IS, så fremstår det som både provoserende og unaturlig at retten skal legge til rette på denne måten.

Klinge sier på sin side at hun ikke forstår hvorfor Oslo tingrett innvilget bønnepausen.

– Ja, folk har religionsfrihet, men når man er tiltalt i en straffesak så skal straffesaken avvikles. Og det er det viktigste. Vi kan jo risikere å komme i en situasjon hvor aktørene i en rettssak har fem forskjellige religioner og skal be på fem forskjellige tider. Det ville blitt helt baluba, sier stortingsrepresentanten til VGNett.

Uriktig informasjon
Ifølge Oslo Tingrett er det imdlertid ikke riktig, slik det går fram i nyhetsbildet i dag,  at retten har besluttet "bønnepauser" i terrorsaken.

Retten viser til at forsvareren til en av de tiltalte forhørte seg på forhånd om muligheten for en pause mellom kl 1300 og 1400 for at klienten kunne be. Dommeren opplyste da at retten vanligvis vil ta en pause kl 1400, avhengig av hvordan forhandlingene forløper, skriver Oslo Tingrett i en pressemelding.

– Dommerens respons var altså at forhandlingene ikke kunne legges opp etter tiltaltes ønske om å be, og at tiltalte må tilpasse seg pausetidspunktet som retten finner hensiktsmessig, sier tingrettsdommer og avdelingsleder Ina Strømstad, som også er medlem av Dommerens mediegruppe, til domstol.no.