SV-leder Audun Lysbakken fremmet konkrete tiltak mot æreskultur på partiets landsmøte.
Foto: Shanjayan Shan

Vil sette inn konkrete tiltak mot æreskultur

SV-leder Audun Lysbakken foreslår en sekspunktsplan for å hindre sosial kontroll over minoritetsjenter.

Utrop nr. 23/2016 (09.06.2016)

SV-lederen har latt seg engasjere av minoritetsjenter som forteller om sosial kontroll og æreskultur. Han tok opp temaet på partiets landstyremøte i Oslo, og sa i en tale:

– Vi støtter kvinnekamp for alle norske jenter, også i konservative, muslimske miljøer. Jentene skal vite at de har allierte på venstresiden i norsk politikk.

Kompetanse
Han foreslår derfor, ifølge Dagsavisen, seks punkter som han mener vil forbedre hverdagen til minoritetsjenter.

- Tidobling av antall minoritetsrådgivere på skolene fra 30 til 300
- Kompetanseløft i førstelinjetjenester som lærere, barnevern, helsestasjon
- Økt støtte til frivillige organisasjoner som gjør en innsats mot æreskultur
- Norsk imam-utdanning
- Å trekke økonomisk støtte til trossamfunn hvis religiøse ledere fremmer sosial kontroll av kvinner
- Bo- og støttetilbudet til ungdom som trenger beskyttelse, må bli bedre og mer fleksibelt

Trossamfunn
Lysbakken mener også at det er hensiktsmessig å rette søkelyset mot trossamfunn der æresbegrep står i fokus.

– Det kan ikke være en selvfølge at trossamfunn skal få like mye penger uansett hvordan de behandler jenter og kvinner, sa han.