Kommuner klager på underfiansiering til integrering av flyktninger. Illustrasjonsbilde.

Frykter større innvandringsfiendtlighet

Ordføreren i Moss tror at motstanderne av innvandring vil få enda større oppslutning på grunn av lite statsstøtte til integrering av enslige, mindreårige asylsøkere.

Utrop nr. 24/2016 (16.06.2016)

– Det kan bli utfordrende å forsvare overfor egen lokalbefolkning at vi prioriterer bosetning og integrering over noe annet. Jeg frykter det kan bidra til å vekke den innvandringsfiendtlige delen av befolkningen, for det er vanskeligere å integrere hvis naboen ikke ønsker innvandrere i huset ved siden av, sier mosseordfører Tage Pettersen (H) til Moss Dagblad.

Hans resonnoment går ut på at staten bidrar altfor lite med støtte til kommuner som kan sikre god integrering, noe som fører til integreringsutfordringer og fremmedfiendtlighet. 

– Skal de få kommunene med på dugnaden og spleiselaget, kan vi ikke bli sittende igjen med en så stor del av regningen som i dag. Også kommunesektoren (KS) er tydelig på at vi lider av en underfinansiering i dag, mener Pettersen.

Underfinansiering
Ordføreren i Rygge, Inger-Lise Skartlien (Ap), er enig med Pettersen, og mener at underfinansiering vil gå utover andre areaner. Rygge har vært med på å bosette 20-30 enslige mindreårige siden 2009.

– Uansett hvor smart vi organiserer det, vil kommunen måtte dekke 20 prosent selv innenfor egne rammer. Det kan for eksempel gå ut over barnevernstilbudet til andre barn og unge, forklarer hun.