De nye representantene for Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo.
Foto: Radio Latin-Amerika

Valgte nye representanter for innvandrere i Oslo

Onsdag ble det valgt nye representanter til Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo (RIO). 

Utrop nr. 23/2016 (09.06.2016)

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo (RIO) er et høringsorgan som representerer alle innvandrerorganisasjoner som er registrert i Oslo kommune. Rådet er et kommunalt, rådgivende organ for byråd og komitéene i spørsmål om mangfold og integrering. Onsdag 25. mai ble 18 representanter og vararepresentanter valgt for perioden 2016-2019. Her er de nye representantene. Det skriver Radio Latin-Amerika på sine hjemmesider

Rådet har 11 representanter, og av disse velges 10 av innvandrerorganisasjonene. Byrådet oppnevner rådets leder, ifølge samme kanal. 

Region Afrika

Representanter: Nour Al Houda Thaythay, Abdelali Bouabdillah

Vararepresentanter: Faridah Shakoor, Baba Abraham Kankani

Region Asia øst for Iran

Representanter: Samina Tagge, Aftab Bashir Warriach

Vararepresentanter: Yiting Xue, Tayyab M. Choudri

Region Europa, Tyrkia og Afghanistan

Representanter: Edit Stylo, Ramil Aliyev

Vararepresentanter: Zehra Celik, Antonio Domenico Trivilino

Region Iran og Midtøsten

Representanter: Shervin Najafpour, Sardar Asadi

Vararepresentant: Raed Al-Hassan

Region Latin-Amerika

Representant: Karen C. Lisperguer

Vararepresentant: Julian Giertsen da Cunha

Ungdomsorganisasjoner

Representant: David Prince Aguim