Folk fra det somaliske miljøet møttes på i et lokale på Grønland søndag for å diskutere den nye praksisen med å skrive "UKJENT" som fødested i passet til en del somaliere.
Foto: Umar Abdi Mohamed

Uro i det somaliske miljøet i Norge

Somaliere i Norge er bekymret for den planlagte tvangsreturavtalen mellom Norge og Somalia og tilbakekalling av statsborgerskap fra somaliere.

Utrop nr. 23/2016 (09.06.2016)

Etter det Utrop erfarer er det somaliske miljøet i Norge bekymret for en tvangsreturavtale som den norske regjeringen er i ferd med å sluttføre med Somalia. Hvis denne avtalen blir undertegnet, vil den åpne for tvangsutsending av rundt 500 somaliere som har fått avslag på opphold i Norge, ifølge NRK.

Somaliere er også bekymret om tilbakekalling av statsborgerskap. Den norske regjeringen søker å tilbakekalle statsborgerskap fra mer enn 100 somaliere som angivelig løy om sitt opprinnelsesland da søkt asyl i Norge, skriver NRK.

Det er allerede flere somaliere som har mistet sine statsborgerskap.

Fått fødested "slettet"
Utlendingsdirektoratet (UDI) sa at asylsøkere som har fått innvilget statsborgerskap under falske forutsetninger etter de hevdet at de var fra Somalia, selv de de var faktisk etniske somaliere fra naboland uten somalisk statsborgerskap utga seg for å være somaliske flyktninger,

De som har mistet sine statsborgerskap, har bodd i Norge i 10 til 15 år. I tillegg er det flere somaliere som observerer at de etter de har fornyet sine norske pass, har fått fødestedet oppgitt i passet slettet og at det står "UKJENT", selv om ingen så langt har blitt utvist på grunn av dette. Det forteller kilder til Utrop.

Både de mulige utvisningene og hendelsene med passene har skapt uro i det somaliske miljøet.