Akhtar Chaudry vil redde IRN med fem punkter.
Foto: Henrik Kreilisheim

Forslag til kriseplan for Islamsk Råd Norge

Akhtar Chaudry foreslår en fem punkts kriseplan som kan hjelpe (IRN) Islamsk Råd Norge å ordne opp i den administrative slitasjen.

Utrop nr. Utgivelse/Utgivelse (Utgivelse)

I en kronikk i Dagsavisen skriver SV-politikeren om hva han mener bør gjøres for å forbedre organiseringen av IRN.

– Det blåser hardt rundt Islamsk råd Norge (IRN). Både kulturministeren og innvandrings- og integrasjonsministeren har ytret bekymring over utviklingen i IRN. De har ikke engang forsøkt å tilsløre at de mangler tillit til Kebba Secka som leder IRN, skriver han i kronikken

Chaudry foreslår derfor denne planen:

• Interimsstyret erstattes med et nytt uhildet interimsstyre som nyter respekt i alle leirer. Det nye interimsstyret selv tar seg av dialog med omverdenen inntil et nytt styre er valgt. Talspersonsrollen må tas av en eller flere i dette styret.
• En selvstendig komité med medlemmer som nyter tillit og respekt, både blant muslimer og storsamfunnet, utnevnes med det som mandat å finne ut av hvorvidt forrige styres beslutning om å avsette generalsekretæren var korrekt. Utvalget må ha bred kompetanse og erfaring innen politikk, samfunn, juss og kommunikasjon.
• Komiteen må fremlegge sin rapport og anbefalinger senest innen to måneder.
• Generalsekretæren tar en «pause» frem til komiteen legger frem sin rapport.
• Nytt styre velges senest innen september.