Politidirektoratet innførte tidligere i år nye passregler som har skapt problemer for mange og uro blant enda flere. Nå snur direktoratet, ifølge VG.
Foto: Scanstockphoto

Politidirektoratet snur om nye passregler

Politidirektoratet iverksetter strakstiltak for å unngå at titusener får oppført «fødested ukjent» i passene sine.

Utrop nr. 29/2016 (21.07.2016)

– Vi prøver så langt vi kan å imøtekomme de tilbakemeldingene vi har fått fra norske statsborgere som ikke er født i Norge, men som har opplevd at fødested ikke ble ført opp i nye pass, sier POD-seksjonssjef Astrid Borge i en pressemelding offentliggjort i ettermiddag. 

"Ukjent" fødested skal endres til fødeland, heter det videre i pressmeldingen. 

– Politidirektoratet har mottatt sterke reaksjoner på at det under fødested i passet, i de tilfeller dette ikke er lagt inn i folkeregisteret og ikke kan legges til grunn av folkeregisteret, står "ukjent".  Politidirektoratet har derfor besluttet med umiddelbar virkning at når fødestedet ikke kan legges inn i folkeregisteret, og med det heller ikke i passet, skal fødestedet angis med fødeland. Dette innebærer at fødelandet vil bli oppført to ganger, så vel under "Fødested" som "Fødeland". Det vil si at det i passet eksempelvis vil stå "Somalia, SOM", dersom fødestedet ikke er lagt inn i folkeregisteret.