Andersen (SV) mener at retten til å søke skal fastsettes ved lov.
Foto: Pressefoto

SV vil grunnlovsfeste retten til å søke asyl

SV-politikeren, Karin Andersen, fremmer et grunnlovsforslag der retten til å søke asyl er grunnlovsfestet. Ifølge Dagbladet stiller Venstres Trine Skei Grande (V) og Abid Raja (V) bak forslaget.

Utrop nr. Utgivelse/Utgivelse (Utgivelse)

Når den verste politiske panikken nå har lagt seg, vil jeg håpe at dette er noe alle partier kan støtte opp om, sier Karin Andersen til Dagbladet.

– En av verdiene i Grunnloven er frihet. Det finnes ingen større frihet i verden enn å slippe ut av et område der livet ditt er truet, og inn i et område der du kan være trygg, sier Karin Andersen.

SV-representanten mener at prinsippet om retten til søke asyl har gått tilbake i det siste.

– Disse prinsippene er på vikende front, derfor vil det være viktig å få asylretten grunnlovsfestet, slik at man i en opphetet politisk situasjon ikke kan trekke fremmedfryktkortet, sier Andersen.

Forslaget ser slik ut:

"Forslagsstillerne ser på retten til å søke asyl, og å få asyl dersom man faktisk risikerer forfølgelse, som en menneskerett som bør lovfestes på et høyere konstitusjonelt nivå enn dagens utlendingslov. Forslagsstillerne mener derfor det er gode grunner for å synliggjøre asylretten i Grunnloven".

§ 93 nytt femte ledd skal lyde:

"Enhver har rett til å søke asyl. De nærmere vilkår for innvilgelse av asyl fastsettes ved lov"