Foto: Illustrasjon.
Foto: Thomas Nilsen

Ingen endring i håndteringen av Storskog-sakene

Justis- og beredskapsdepartementet orienterte Utlendingsdirektoratet (UDI) for et par dager siden om at man ikke vil gjøre endringer i tidligere gitte instrukser for håndteringen av Storskogsakene. Og dermed kan asylsøkere med russisk opphold fortsatt nektes realitetsbehandling i Norge.

Utrop nr. 25/2016 (23.06.2016)

Ifølge Justisdepartementets hjemmesider skjer dette grunnet en praksisforeleggelse fra UDis tidligere i vår, nærmere sagt 21. april.

Foreleggelsen innebærer at asylsøkere som har hatt flerreisevisum eller oppholdstillatelse i Russland, og som har reist inn i Norge via Storskog grensepasseringssted, fortsatt kan nektes realitetsbehandling i Norge. Som tidligere skal man ha en konkret og individuell vurdering i hver enkelt sak av om utlendingsloven § 73 er til hinder for retur til Russland.

– UDI mener det bør utvises stor varsomhet dersom asylsøkeren antas å være flyktning; for antatte flyktninger må det ses hen til søkerens oppholdsgrunnlag i Russland, og sannsynligheten for at tidligere visum/oppholdstillatelse bortfaller eller ikke fornyes ved retur til Russland må vurderes. Sannsynlighetsvurderingen bør ta utgangspunkt i russisk regelverk for tilbakekall og fornyelse av tillatelser. Dersom oppholdsgrunnlaget i Russland antas ikke å bli videreført, mener UDI at dette bør føre til at søknaden skal tas til realitetsbehandling i Norge, går det frem i et rundskriv fra Justisdepartementet.

Klikk her for å lese mer i instruksen.