Svært få fremmedkrigere fra Europeiske land har reist til Syria og Irak, skriver islamforsker Lars Gule.
Foto: Scanstockphoto.com

Islam har skylda! Eller...?

Orlando, Brussel, Paris, Mumbai, London, Madrid, New York, osv. Det handler om vold og terror. Utvilsomt spiller islam en rolle. Eller ...? Det er faktisk avhengig av hvordan vi forstår islam, skriver islamforsker Lars Gule.

Utrop nr. 29/2016 (21.07.2016)

– For islam er ikke bare hellige tekster. Islam er også TOLKNINGER. Og disse tolkningene varierer ganske betydelig. Slik sett finnes det utallige utgaver av islam. Noen er aggressive, andre er fredelige, noen er salafistiske, andre sufistiske, noen er politisk orientert, andre er kvietistiske, skriver Gule i et innlegg i Facebook.

– Religion er også PRAKSIS, dvs. hvordan muslimer omsetter sin tolkning til konkret handling. Og nok en gang ser vi at muslimers praksis varierer svært mye. Vi oppdager også raskt at muslimers handlinger påvirkes og bestemmes av mye - langt mer enn tolkningen av noen hellige tekster. En lang rekke faktorer - klima, historie, økonomi, psykologi er noen av dem - virker på menneskers adferd.

– Hvis vi ser på antallet muslimske fremmedkrigere fra europeiske land som har reist for å slutte seg til Den islamske staten i Syria og Irak, finner vi raskt ut at dette dreier seg om promiller av den muslimske befolkningen i de forskjellige landene:

Frankrike: 0,02 %
Tyskland: 0,02 %
Storbritannia: 0,03 %
Norge: 0,05 %

Tunisia: 0,06 %
Tyrkia: 0,003 %

– Listen kan gjøres lenger, men illustrerer godt hvor marginalt fenomenet direkte støtte til jihad i Syria/Irak faktisk er blant muslimer, skriver Gule.

Videre sier han: – For de jihadistiske tolkningene er altså ikke tolkningene muslimer flest deler.

Les hele innlegget: