Trandum regnes som siste stopp for tvangreturnerte. Nå skal antallet tvangsreturer opp for å justisministerens mål på 9.000, melder Vårt Land.
Foto: Kari Bye

Ligger bak skjema med tvangsreturer

Politiet ligger bakpå dersom de skal nå justisministerens mål om 9.000 tvangsreturer i løpet av året. Ved utgangen av juni var 3.880 personer sendt ut med tvang.

Utrop nr. 28/2016 (14.07.2016)

Tallet tilsvarer 43 prosent av årsmålet som er fastsatt av justisminister Anders Anundsen (Frp), skriver Vårt Land.

Målet på 9.000 er rekordhøyt og en kraftig oppjustering fra 2015-målet. Det var på 7.800 personer, og fasiten lød på 7.825 tvangsreturer da året var omme.

Hege Naustdal, som leder fellesoperativ avdeling i Politiets utlendingsenhet (PU), skriver følgende i en e-post til avisen:

– Også tidligere år har vi ligget noe under måltallene ved begynnelsen av sommeren og tatt det igjen utover høsten.

Får beskjed om "å nå målet"
Seksjonssjef Jan Eirik Thomassen i Politidirektoratet sier politidistriktene har fått beskjed om å øke antallet utlendingskontroller for å nå målet. 

Med hjemmel i utlendingsloven kan politiet stoppe personer dersom "det er grunn til å anta at vedkommende er utenlandsk statsborger og tid, sted og situasjon gir grunn til slik kontroll".