Jan Tore Sanner vil ha flere innvandrere inn i departementene.
Foto: Kjetil Ree

Lite mangfold i departementene

Jo nærmere toppen man kommer, jo hvitere er det.

Utrop nr. 31/2016 (18.8.2016)

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H), som har ansvaret for statens arbeidsgiverpolitikk, sier til NRK at arbeidet med å få "innvandrere" ansatt i departementene ikke har lyktes godt nok.

Tall NRK har hentet ut fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at andelen innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre i Norge er på 16,3 prosent. I den statlige arbeidsstyrken er innvandringsandelen på rundt 10 prosent, mens andelen er under fem prosent i departementene.

Ikke hvit, men blendahvit
På Statsmininisterens kontor (SMK) er andelen nede i 2,7 prosent. Av de 139 departementsråder, ekspedisjonssjefer, direktører og avdelingsledere, har knapt noen innvandrerbakgrunn, opplyser NRK, som har gått gjennom toppledelsen i alle departementene.

– Reservert etnisk norske
Akhenaton de Leon daglig leder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) ber departementene rydde opp, og sier til NRK:

– Lenger opp i det statlige systemet må man virkelig begynne å sette spørsmålstegn ved hvorfor det er slik. Hvorfor er disse jobbene reservert for etnisk norske? Er det slik at det ikke finnes minoriteter med nødvendig kompetanse, eller at rekrutteringen gjør at innvandrere ikke får disse jobbene, eller om det er holdninger i departementene som er årsaken.