Faktasjekket politimanns kronikk om innvandrere

Politiet fikk i fjor sin første hatkrimgruppe. Etter det gikk antallet anmeldelser opp
Foto : David Hall
– Det hører med til sjeldenhetene at polititjenestemenn i Norge skriver politisk ladede leserinnlegg, skriver Pål Nordseth og Harald S. Klungtveit i Filter Nyheter. De to journalistene har ettergått en lang rekke påstander i politiinspektør Thomas Utne Pedersens kronikk. 

– Da den ble lagt ut, var kronikken Norges mest delte på sosiale medier, og dagen etter var en tekst om kronikken på det innvandringskritiske nettstedet Document en av de mest delte. Innlegget ble delt og kommentert av Sylvi Listhaug på Facebook, og blant andre Frp-kollegene Mazyar Keshvari og Carl. I Hagen har gitt Thomas Utne Pettersen ros og støtte, melder Filter Nyheter.

Filter Nyheter har i en lang artikkel gjort en fakta-sjekk av mange av påstanene i kronikken til politiinspektør Utne Pettersen. 

De fant blant annet følgende:  

Utne Pettersen skriver: «I 2015 hadde undertegnede påtaleansvar for en rekke arrestanter med til sammen ca. 2.600 varetektsdøgn – 2.200 av disse døgnene var utenlandske menn»

Filter Nyheters kommentar: Politiinspektøren legger ikke skjul på at han her beskriver sin egen erfaring – tall vi ikke har hatt mulighet til å sjekke (eller grunn til å mistro). Ifølge Kriminalomsorgens landsdekkende årsstatistikk for 2014 – altså året før – utgjorde utenlandske statsborgere 50,6 prosent av alle nyinnsettelser i varetektAv disse var 23 prosent fra bare fem land: Romania, Polen, Litauen, Nigeria og Afghanistan.

SSB-tall viser at det ved inngangen til 2014 var 438 norske varetektsfengslede, 66 fra andre vesteuropeiske land, 260 fra Øst-Europa, 59 fra Afrika og 18 fra Asia. Altså var litt under halvparten av de varetektsfengslede utlendinger når man regner med alt fra svensker til somaliere. Vi har så langt ikke funnet gode tall på varetektsdøgn fordelt på utenlandske statsborgere, som Pettersen refererer til. Det er imidlertid verdt å poengtere at utlendinger som varetektsfengsles oftere blir sittende i mye lengre perioder enn nordmenn, begrunnet nettopp med unndragelsesfare fordi de har tilhørighet i andre land. Man kan med andre ord ikke trekke konklusjoner om alvorlighet eller kriminalitetsomfang basert bare på varetektsdøgn.

Kripos’ voldtektsrapport for 2015 viser at 64 prosent av voldtektsdømte i Norge var født her, mens 15 prosent var født i Asia, 10 prosent i Afrika og 9 prosent i Europa utenfor Norge. (80 prosent av de dømte var norske statsborgere på gjerningstidspunktet).

Hard medfart
Selv om kronikken ble mye delt, har den også fått hard kritikk, påpeker Filternyheter, blant annet fra Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Stein-Erik Lauvås og Mina Adampour, leder for organisasjonen Landsforeningen mot rasisme.

Lauvås gikk ut i Nettavisen og kalte politiinspektørens kronikk for  «et rent bidrag til å skape fremmedfrykten han omtaler» .

Tegner et skremselsbilde
Mina Adampour, leder for organisasjonen Landsforeningen mot rasisme, reagerer også på kronikken og mener at den tegner et skremselsbilde av situasjonen.

– Det er uheldig at han signerer som politiinspektør. Da blir han fort en representant for det offentlige Norge, sier Adampour til NRK og fortsetter:

– Vi skal bygge gode relasjoner mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen. Det gjør han ikke med en så ubalansert og ikke vitenskapelig og heller ikke en etterrettelig kronikk, sier Adampour til NRK.

Les også: Tjomlid kritiserer politiinspektør 

– Selektiv i fremleggelsen av data
Politiinspektøren som går hardt ut mot politikerne, viser blant annet til at asylsøkere har stått bak flere voldtekter i Haugesund, og skriver i sin kronikk:

– Kvinner og barn ofres på asyl- og flyktninginstituttets alter.

Adampour på sin side mener at Pedersen må ha bedre belegg for dataene han legger frem.

– Han er veldig selektiv i fremleggelsen av sine data. Han sauser også sammen flere forhold. Han snakker om utlendinger samtidig som han innleder kronikken sin med at den skal handle om flyktninger og asylanter, sier hun til NRK.