Redaktør i Norges første flerkulturelle avis Utrop
Foto: Henrik Kreilisheim

Utrop-redaktør fikk merke intensiverte tvangsreturer

Utrops ansvarlige redaktør Majoran Vivekananthan (bildet) har blitt stoppet av Politiets utlendingsenhet (PU) to ganger på to uker.

Utrop nr. 41/2016 (27.10.2016)

– Jeg har blitt stoppet av Politiets utlendingsenhet to ganger i løpet av de to siste ukene, sier Utrop-redaktøren.

Ved begge anledningene var Vivekananthan på vei til jobben sin i Utrop. Han forteller at han gikk sin vanlige rute etter at han hadde gått av t-banen, gjennom Oslo City og til Storgata. I begge tilfellene ble han stoppet på samme sted til samme tidspunkt av sivilkledde politibetjenter som lurte på hvor han var på vei. 

– Så fort jeg snakket norsk, skjønte de at jeg ikke var i målgruppen for deres aksjon. Jeg ba om å se skilt, og fikk se legitimasjon på politibetjentene, forteller Vivekananthan.

Intensiverer tvangsreturer
Politimennene som stoppet Vivekananthan, forklarte at kontrollen var et ledd i å øke uttransporteringene.

Justisdepartementet har satt som mål å uttransportere 9000 i 2016. Derfor var de på utkikk etter personer uten lovlig opphold. Regjeringen har økt måltallet for antall utsendelser med 1200 på ett år, fra 7800 uttransporteringer i 2015 til 9000 i 2016. I fjor ble 7825 returnert, det høyeste antallet returer i Politiets utlendingsenhets (PU) historie. 

Politiets utlendingsenhet utfører kontroll i områdene rundt Jernbanetorget, Oslo S og bussterminalen, som et ledd i å øke uttransporteringer av ulovlige innvandrere.
Foto: Scanstockphoto

Utrop har henvendt seg til PU for å få svar på om politiet har intensivert utlendingskontrollen og tvangsreturer, men PU velger ikke å kommentere dette.

PU forklarer derimot at Jernbanetorget, Oslo S og bussterminalen er et naturlig område å foreta utlendingskontroller.

– Vi avdekker mange personer med ulovlig opphold og/eller ulovlig arbeid i dette området, skriver seksjonleder Magne Løvø ved PU i en mail til Utrop.

Raseprofilering
– Det er tydelig at personer med mørk hudfarge blir stoppet, det er jo strengt tatt en form for raseprofilering, mener redaktøren.

PU mener derimot at de har metoder for hvem som blir stoppet i tilfeldig kontroll.

– Det har med tid, sted og situasjon å gjøre, sier kommunikasjonsrådgiver Arild Strømmen i PU på telefon. 

Seksjonslederen i Politets utlendingsenhet, Magne Løvø, utdyper dette.

– Kontrollvirksomhet utføres basert på etterretning. Vi er derfor trygge på at våre utlendingskontroller foregår på en god og verdig måte. I en mangfolding by som Oslo vil kontroller på bakgrunn av utseende alene ikke bare være galt og utetisk. Det ville også gitt begrensede resultater for politiet, sier Løvø. 

Tankevekkende
– Det må være noe riv, ruskende galt med etterretningen hos PU, sier Vivekananthan, som er norsk statsborger. 

Vivekananthan reagerer på måten tilfeldige folk blir stoppet på gata. Han legger til at det er tankevekkende at han selv som redaktør av Utrop ender opp som kilde i sin egen avis, og mener fremgangsmåten til politiet er kritikkverdig.

Seksjonslederen i PU skriver til Utrop at de har mottatt svært få klager på deres utlendingskontroller, som utføres i hele Norge, og oppfordrer til å ta kontakt dersom noen skulle føle seg urettmessig kontrollert. 

Utrop har tidligere omtalt raseprofilering. Her henviser Oslopolitiet til et brev der de innrømmer at raseprofilering kan skade forholdet mellom politiet og innbyggerne.