Foto: Getachew Bekele

Oslo-ordføreren på etiopisk-ortodoks feiring

Tidligere i høst deltok Oslos ordfører Marianne Borgen på den etiopiske ortodokse kirkemenighetens feiring av Meskel Demera.

Utrop nr. 46/2016 (29.11.2016)
Foto: Getachew Bekele

Foto: Getachew Bekele
Høytiden, også kjent som Korsets opphøyelse, er en årlig religiøs feiring i de etiopiske og eritreiske ortodokse kirkene, hvor man minnes den romerske keiserinne Helenas (St. Helena) oppdagelse av Det sanne kors av i det fjerde århundre.

Sannkorset

Foto: Getachew Bekele
skal etter bibelhistorien og kristen trostradisjon være korset Jesus Kristus døde på. Det tillegges i kristen tradisjon en spesiell status, først og fremst i de kristne retninger som ærer relikvier, men også i enkelte retninger som ellers ser bort fra eller er direkte negative til å fremheve gjenstander som noe hellig.

Foto: Getachew Bekele
Feiringen omfatter bålbrenning, eller som det heter på etiopisk Demera. Ifølge historien hadde St. Helena en åpenbaring i en drøm. I drømmen ble hun fortalt at hun skulle lage et bål, og at røyken ville vise henne hvor den sanne kors ble begravet. Helena fikk folket i Jerusalem, som dengang var under romersk styre, til å lage en stor haug av trær. Etter å ha laget bålet ble røyken tent, og steg høyt opp til himmelen og tilbake til bakken, nøyaktig til stedet der korset var blitt begravet.

Foto: Getachew Bekele
Under feiringen deltok også representanter fra den gresk-ortodokse menigheten og fra den ortodokse kirke i Norge.

Bildene tatt på stedet av Getachew Bekele.