Eneste norske i kjent, internasjonalt tidsskrift

 
Foto : Ram Gupta
Bernadette Kumar er  direktør for NAKMI. Hun er utnevnt til den nye UCL-Lancet Commission on Migration and Health. 
0Shares

Kommisjonen hadde sitt første møte i London i november, og leverer endelig rapport og anbefalinger i løpet av juni-september 2018. Kommisjonen er oppnevnt av redaksjonen i The Lancet, det verdensledende medisinske tidsskriftet. Richard Horton, tidsskriftets sjefsredaktør, deltar i kommisjonens arbeid.

– Helse og migrasjon er noe jeg virkelig brenner for. Jeg er derfor utrolig glad for at vi ble bedt om å være med i kommisjonen. Med mer enn milliard mennesker i bevegelse i eget land eller mellom land, er migrasjon et av vår tids viktigste folkehelsespørsmål i dag, og ikke minst i fremtiden, kommenterer Kumar til nakmi.no.

Eneste “europeer”
Alle kontinenter er representert i den prestisjetunge kommisjonen med 19 medlemmer. Ser vi bort fra kommisjonens flere britiske medlemmer, er NAKMIs direktør Bernadette Kumar eneste europeiske medlem.

– The Lancet skal ha stor honnør for at de setter i gang dette arbeidet. Kommisjonen er et viktig bidrag til å bygge bro mellom forskningen på området og praktisk politikkutforming, sier Kumar, som i tillegg til direktørstillingen ved NAKMI også er førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Les også:

Prosjektsammendrag og kommisjonens medlemmer (University College London)

Bakgrunnsartikkel i The Lancet (krever innlogging)