Kurset om demens ble holdt på Fjell bydelshus.

Tyrkere fikk kurs om demens

I Drammen har et kurs om demens hatt stor pågang og ført til at flere har etterlyst kurs om andre sykdommer. 

Utrop nr. 09/2017 (07.03.2017)

Da første kurs om demens for tyrkere i Drammen ble holdt 25. januar i år hadde de sprengt kapasitet i forhold til lokalet de hadde leid. Tre uker senere er siste kurset holdt, og prosjektleder Inger Molvik forteller at tilbakemeldingene har vært overveldende positive.

– Veldig mange uttrykket takknemlighet for kurset.

Tyrkere i Drammen
Molvik forteller at å holde kurs om demens for tyrkere i Drammen er ekstra viktig fordi tyrkere er den største innvandrergruppen i Drammen.

– Vi vet at det per 1.1.2013 var omlag 2200 personer med tyrkisk bakgrunn i Drammen. 62 prosent av disse har botid i Norge på over 21 år, noe som kan indikere en godt voksen befolkning, sier Molvik.

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse holdt i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI), Drammen kommune, Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon og en rekke andre instanser kurset om demens. Aldring og helse har tidligere holdt kurs for pakistanere, og håper at de kan lage en kursmodell for pårørende med innvandrerbakgrunn som kommunene selv kan ta i bruk, forteller Molvik.

Kunnskap som våpen
NAKMI og psykolog Emine Kale ble hentet inn som samarbeidspartnere til kurset i Drammen. Kale var kursleder, i tillegg til å bistå med organisering og tilpassing av kurset til målgruppen.

– På kurset skal vi fortelle om hva demens er, og bruke kunnskap for å kjempe mot uvitenhet og fordommer. Det er mange som ikke vet at det er en sykdom, og det kan være mye stigma knyttet til demens, sa Emine Kale før kursoppstart.

Informasjon om hjelpemidler
Kursdeltakerne fikk informasjon om at det finnes hjelpemidler. De fikk også vite hvor og hvordan de kan benytte seg av dem.

– De har lært mye om hjelpeapparatet og hvordan det fungerer når det gjelder hvilke rettigheter man har og hvor man tar kontakt i kommunen, forteller Molvik.

Inger Molvik fra Nasjonal kompetansetjeneste aldring og helse er prosjektleder for kurset.
Foto: Privat
Hun legger til at deltakerne har lært mye om de ulike demenssykdommene, og flere har blitt lettet over å få vite at demens i hovedsak ikke er arvelig.

Skape nettverk
I tillegg var det et mål å støtte og skape et nettverk blant pårørende. Inger Molvik forteller at hver kurskveld har blitt avsluttet med tyrkisk varmmat, og at kursdeltakerne har blitt sammensveiset. Ved å tilpasse informasjon og støtte håper arrangørene at pårørende kan være viktige ressurser i demensomsorgen, og kan bidra til økt livskvalitet for dem som får demens.

– Selv om ikke alle deltakerne direkte har vært pårørende til personer med demens, er dette på mange måter et folkeopplysningskurs. Og mange av deltakerne vil trolig få bruk for det de har lært, ettersom familie og nettverket for øvrig blir eldre, sier Molvik.

Stor mangel på informasjon
Det er stor mangel på informasjon om demens i innvandrermiljøene. Mange er ikke gode nok i norsk til å få informasjonen direkte fra lege eller via norske brosjyrer. Derfor er det viktig å lage brosjyrer på flere forskjellige språk i tillegg til å holde kurs. Etter demens-kurset har mange uttrykt at de ønsker flere kurs om andre sykdommer og problemstillinger, som for eksempel diabetes, depresjon, ensomhet og kvinnesykdommer.

Måtte gjøre ekstra innsats
Det måtte gjøres en ekstra innsats for å nå ut til målgruppen. Kale forteller at det er en utfordring å nå ut, og at nettverk har mye å si. Selv har hun brukt mye av sitt nettverk i det tyrkiske miljøet for å nå ut med informasjon om kurset og har fått mye hjelp blant andre av  Hatice Elmacioglu som bor i Drammen og leder for Tyrkisk Foreningers Hovedorganisasjon. 

– Kontakter er alfa og omega, sier hun.

Brosjyrer og informasjon om kurset fikk Kale ut via sine kontakter og Facebook-grupper. I tillegg til at lokale ressurspersoner har spredd informasjonen via for eksempel å henge plakater i butikker der mange tyrkere handler. Kale forteller at det har vært et lagarbeid, og at de til og med ba den tyrkiske ambassaden om å legge ut kursinformasjonen på sine hjemmesider.

– Det gjorde de faktisk, og det er kjempebra!