Foto: Illustrasjon.
Foto: Scanstockphoto

Tilbakekalte rekordmange statsborgerskap i fjor

I 2015 tilbakekalte UDI 26 norske statsborgerskap. I 2016 økte tallet til 65, melder VGNett.

Utrop nr. 04/2017 (31.01.2017)

Fra 2012 til 2016 tilbakekalte Utlendingsdirektoratet (UDI) totalt 137 statsborgerskap. 

2016 ble et rekordår, med godt over dobbelt så mange tilbakekallelser som året før, ifølge tall fra UDI:

2012: 25
2013: 7
2014: 14
2015: 26
2016: 65
Totalt: 137

– Bakgrunnen for denne økningen er at vi organiserte oss på en ny måte våren 2016. Vi satte sammen en tverrfaglig gruppe med kompetanse fra ulike fagområder i UDI, for å sikre god kvalitet og rettssikkerhet i behandlingen av sakene, sier Anne Kari Kollstrøm, områdeleder i oppholdsavdelingen i UDI.

Flest somaliere
Flesteparten som fikk tilbakekalt sitt norske statsborgerskap mellom 2012 og 2016, har oppgitt at de kommer fra Somalia.

– Det henger sammen med asylankomstene. Somaliere har over lengre tid utgjort en stor andel av dem som har fått tillatelse på bakgrunn av søknad om beskyttelse, sier Kollstrøm.