Vil utvide muligheten til å avslå familieinnvandring

Sylvi Listhaug har en guffen retorikk, mener forfatteren av innlegget.
Foto : Torbjørn Tandberg
Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å presisere Utlendingsforskriften. Det vil gjøre det lettere å nekte oppholdstillatelse til familiemedlemmer av personer som har fått beskyttelse i Norge. 
0Shares

Tilknytningskravet innebærer at norske myndigheter kan avslå søknader om familieinnvandring dersom familien kan leve sammen i et annet trygt land som de har sterkere tilknytning til, melder regjeringen.no.

Kravet innebærer at norske myndigheter kan nekte oppholdstillatelse til familiemedlemmer (som selv også er flyktninger eller asylsøkere) av personer som har opphold i Norge på grunnlag av et beskyttelsesbehov, dersom familien kan leve sammen i et annet trygt land som de har sterkere tilknytning til. Kravet skal ikke gjelde etter at referansepersonen har fått permanent oppholdstillatelse her.

– Dette betyr at familiemedlemmer vil kunne få avslag på søknaden sin om familieinnvandring når det er mer naturlig at familien bosetter seg sammen i et annet land. Det er et vilkår at landet familien henvises til, er trygt. I slike tilfeller er det ingen grunn til at familien skal få opphold i Norge. Dette er et viktig tiltak for å sikre en mer bærekraftig asylpolitikk, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (bildet).

Høringsfristen er satt til 3. april, og det tas sikte på samtidig ikrafttredelse av lov- og forskriftsbestemmelser sommeren 2017. 

Klikk her for å lese mer om høringen.