Kroken på døren? Til sommeren står Kristent Interkulturelt Arbeids norskopplæringstilbud med rene kvinneklasser i fare for å gå i historiebøkene. Oslo kommune velger nå å prioritere sine egne kommunale tilbud fremfor å gi anbud til private.
Foto: Claudio Castello

Kan miste norskopplæring

Byrådet i Oslo vil kutte tilbudet om private språkopplærere fordi kommunen har ledige plasser ved sin egen voksenopplæring. Men mange innvandrerkvinner synes ikke kommunens tilbud er godt nok.

Utrop nr. 06/2017 (14.02.2017)

Et av de private norskopplæringstilbudene, i regi av Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), tilbyr barnehage til barn ned i tre måneder, fritidsaktiviteter og arbeidspraksisplasser, i tillegg til rene kvinneklasser.

Uten nettverk eller tilknytning til landet kan det være vanskelig å bli integrert. Derfor tilbyr KIA mer enn bare norskundervisning, sier seksjonsleder for skole- og integreringsbarnehage Maria Greenberg Bergheim.

– Kvinnene hos oss er på skolen fra kl. 08:30 og går hjem i 17–18 tiden, da har de kanskje også deltatt på svømmetrening eller andre aktiviteter.

Stopper ny anbudsrunde
Avtalen med Oslo kommune går imidlertid ut i sommer, noe som mest sannsynligvis betyr slutten på tilbudet. Byrådet vil ikke sette i gang en ny anbudsrunde for private leverandører av språkopplæring. Grunnen er at det er ledige plasser på kommunens voksenopplæring.

KIA mener på sin side at voksenopplæringen ikke er bra nok for kvinnene. Blant annet fordi Utdanningsetaten har bestemt at kommunen ikke skal tilby rene kvinneklasser, og fordi barna ikke kan gå i barnehage før de er 10 måneder gamle.

Uenig med KIA
Hallvard Hølleland, byrådssekretær for oppvekst og kunnskap er uenig i KIAs påstand. Han åpner også for at det kan etableres egne kvinneklasser.

– Oslo kommune har en veldig bra voksenopplæring selv. Og fordi vi er store så har vi mulighet til å lage mindre og større grupper, mulighet til å undervise på deltid og kveldstid, vi kan ha egne kvinneklasser. Den fleksibilitet vi har som kommune, utnytter vi.