Ny rapport: Asylbarn bør gis permanent opphold

I en ny rapport tas det til orde for å fjerne ordningen med midlertidig opphold for unge asylsøkere
Foto : Derek Mindler
Midlertidig opphold fører til forsvinninger, og regelen bør fjernes, mener forskerne bak ny rapport. – Uaktuelt, svarer regjeringen.

Den nye studien tar for seg perioden 2008 til juni 2015. I løpet av den perioden forsvant 626 barn fra mottak og omsorgssentre. Ifølge rapporten manglet myndighetene i juni 2015 oversikt over 54 prosent av disse barna.

I 2015 bestilte regjeringen og innvandrings- og integreringsminister, Sylvi Listhaug, en rapport om forsvinninger fra norske mottak, og hva som må gjøres for å forebygge og følge opp forsvinningene. Rapporten fra Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) er nå klar, skriver ABC Nyheter.

Nei til midlertidig opphold
Forskerne bak rapporten anbefaler at bruken av midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 bør fjernes, og at barna bør gis permanent opphold. I tillegg anbefaler de at barnevernet bør få ansvaret for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år, blant annet for å forebygge forsvinninger, og for å sikre den nødvendige omsorg og oppfølging av barna, skriver ABC Nyheter.

– Ikke aktuelt
Justis- og beredskapsdepartementet skal gjennomgå rapporten, men de avslår allerede to av rapportens viktigste anbefalinger. De ønsker ikke å fjerne midlertidig opphold eller la barnevernet få ansvaret for alle under 18 år.

– Det er ikke aktuelt. Her har regjeringen en tydelig holdning og avklart politikk, sier statssekretær i departementet, Torkil Åmland (Frp), til ABC Nyheter.

Åmland legger til at asylinstituttet er for dem som har beskyttelsesbehov, og hvis man ikke har det, skal man sendes tilbake. I tillegg forteller han at signaleffekten er viktig.

– Man skal ikke sende barn på en farefull reise over hele Europa for å få beskyttelse, sier han.