Nedlegger ikke hat-krimgruppe likevel: Forrige uke skapte nyheten om en mulig nedleggelse av hatkrimgruppa på Manglerud politistasjon sterke reaksjoner. Nå snur Oslo-politiet i saken, og hevder gruppa vil bestå.
Foto: Søren Storm Hansen

Hatkrimgruppa består

Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold sier i en kommentar til Blikk Nett at det aldri var politidistriktets intensjon å legge ned hatkrimgruppa ved Manglerud politistasjon.

Utrop nr. 14/2017 (11.04.2017)

Foto: Oslo Politidistrikt

25. mars kom nyheten om at Oslo-politiets hatkrimgruppe, som ble opprettet høsten 2014, og kunne vise til gode resultater, var nedleggingstruet.

I en artikkel i Politiforum kom det fram at flere av spesialenhetene i Oslo politidistrikt sto i fare for nedleggelse som et resultat av den nye politireformen. 

Overfor Blikk Nett kan Oslo-politimesteren imidlertid forsikre at fagmiljøet på Manglerud kommer til å bestå i tiden fremover.

– Hatkrimgruppa ved Manglerud politistasjon har aldri vært nedlagt. Det er viktig for meg å presisere, sier Sjøvold.

Ønsker nasjonal hatkrimgruppe

Foto: Arkiv.
Foto: Grazyna Skarpås
Hos organisasjonen Skeiv Verden blir nyheten godt mottatt.

– Det er veldig gledelige nyheter at politimesteren nå snur i denne saken. Det er også i tråd med satsingen på hatkriminalitet fra både regjering og riksadvokaten, sier Susanne Demou Øvergaard i Skeiv Verden.

Nå ønsker også Skeiv Verdens generalsekretær at tilbudet utvides til å gjelde i hele Norge.

– Søkelyset på hatkriminalitet må løftes og denne spesialenheten bør bli en nasjonal hatkrimgruppe, sier Øvergaard.