Fra nå av må utenlandske borgere være selvforsørget for å få varig opphold i Norge.
Foto: Flickr

Selvforsørgelse krav for å få opphold i Norge

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag om at utlendinger må ha vært selvforsørget de siste tolv månedene for å kunne få rett til permanent oppholdstillatelse i Norge.

Utrop nr. 13/2017 (04.04.2017)

Kravet om selvforsørgelse ikke skal gjelde for barn, elever i videregående skole, utlendinger over 67 år eller varig uføre. 

– Utlendinger som ønsker varig opphold i Norge må kunne forsørge seg selv. Dette vil motivere utlendinger til å delta i det norske samfunnet gjennom arbeid eller utdanning, og virke positivt for integreringen, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg til regjeringen.no.

Foto: Arkiv.
Foto: Flickr

Kan ikke få hjelp i ett år
Lovbestemmelsen stiller krav om at utlendingen de siste tolv månedene har hatt inntekt eller mottatt ytelser av tilstrekkelig omfang. Mottatt studielån eller stipend vil også kunne oppfylle kravet.

Som hovedregel kan utlendingen heller ikke ha mottatt økonomisk sosialhjelp i denne tolvmånedersperioden.

– Dette kravet kommer i tillegg til kravet om at utlendingen, på visse vilkår, må beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en prøve i samfunnskunnskap, som trådte i kraft 1. januar i år, sier Per Sandberg.