Integreringsradarparet i Posten Norge: (t.v) Konserndirektør med sjefsansvar på HR-HMS, Randi Løvland og seniorrådgiver Sharmin Ahmad.
Foto: Claudio Castello

Fortsetter å satse på mangfold

– Egentlig skulle vi gjerne vært fargeblinde og 100 prosent fokuserte på kompetanse alene, men dessverre er det ikke slik. Vi har derfor iverksatt en del mangfoldstiltak i Posten som en del av samfunnsansvaret vårt, sier konserndirektør Randi Løvland til Utrop.

Utrop nr. 21/2017 (30.05.2017)

Posten har i løpet av de siste årene gjennomført både interne og eksterne traineeprogrammer. Et av tiltakene er et mentorprogram for arbeidsledige innvandrerkvinner som skal hjelpe kvinnene ut i jobb gjennom økt forståelse av norsk arbeidsliv, med fokus på å øke jobbkompetansen til kvinner med innvandrer- og flyktningbakgrunn.

Sharmin Ahmed (33) er et levende bevis på Postens mangfoldssatsing. Hun har selv gjennomført det interne traineeprogrammet Du gjør forskjellen, som hun nå har ansvaret for.

– Kort forklart har jeg de siste årene jobbet med Postens integreringstiltak. For å få gjennom mangfoldssatsingen vår drar jeg nytte av nettverk. Når det gjelder mentorprogrammet prøver jeg å påvirke og oppfordre til jobb- og samfunnsdeltakelse.

Kompetanse viktigst
Randi Løvland, konserndirektør i Posten Norge, med sjefsansvar på HR-HMS-feltet, har tidligere vært transport- og informasjonsdirektør. Hun ser på seg selv som en fargeblind leder, som heller vil fokusere på kompetanse og arbeidsvilje enn hvor man kommer fra.

– Ønskedrømmen er jo egentlig at mangfoldsstrategier ikke skal eksistere ene og alene av mangfoldsgrunner, men at disse kan bli en så naturlig del av Posten Norges måte å jobbe på at man knapt legger merke til dem.

– Tone Wille ble ansatt som ny konsernsjef i fjor høst. Vil det bli endringer i prioteringene med hensyn til mangfold og integrering under hennes ledelse?

– Nei, vi vil fortsette som før. Som en såpass viktig arbeidsplass i Norge så skal vi på best mulig måte gjenspeile befolkningen. Vi er ikke langt unna det som vi har som målsetning. Posten har godt mangfoldsfokus og god, etter mitt skjønn, inplementering i å gi folk jobber, men jo høyere man kommer i bedriftshierarkiet, desto mindre gjenspeiler vi samfunnet.

– Hva tror du dette kan skyldes?

– Vi ønsker å fremme ledere fra våre egne rekker, som vet hvordan Posten Norge fungerer, noe som gjør at det vil ta tid å bygge opp denne kompetansen. Vi har også tilfeller hvor man rekrutterer fra egen krets, som gjør at lederrekrutteringen skjer blant de nærmeste. Vi må jobbe med å bli flinkere til å tenke utenfor boksen.

Havner i bedre jobber
Det interne trainéeprogrammet som Posten Norge har hatt siden 2011, gir ansatte med landbakgrunn utenfor Norge muligheten til å jobbe med den kompetansen de sitter inne med. Tiltaket har begynt å utgjøre positive forskjeller, mener Løvland.

– Ni av 14 so, har vært gjennom programmet, har fått karrierebevegelse, så jeg regner at vi må gi denne "fødselshjelpen" noen år til.

– Når det gjelder Postens eksterne mentorprogram, som du selv også har hatt ansvaret for, hva har det lært deg som bedriftsleder?

– Vi som er ledere er bare nødt til å være tålmodige, og bruke tid og ressurser. For meg er mentorprogrammet ensbetydende med å finne folk, og ikke minst hjelpe folk frem gjennom det som er sterke byråkratiske barrierer som de som kommer utenfra kan møte med norsk arbeidsliv. De lærer ikke bare språk, men evnen til å kommunisere med samfunnet og til å hjelpe seg selv videre i sin jobb- og samfunnsmessige integrering.

Vil du vite mer om Posten Norge, så gå inn på https://www.postennorge.no/