Foto: Illustrasjon.
Foto: Flickr

Lettere for voldsofre å få opphold

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) vil utvide utlendingslovens bestemmelse om opphold for utlendinger som har blitt mishandlet i samlivsforholdet.

Utrop nr. 20/2017 (23.05.2017)

Nå foreslår Justis- og beredskapsdepartementet (JD) å utvide utlendingslovens bestemmelse om fortsatt opphold til en utlending som har blitt mishandlet i samlivsforholdet, melder regjeringen.no.

– Å forhindre vold i nære relasjoner er et viktig satsingsområde for regjeringen. Vi vet at personer med minoritetsbakgrunn har en forhøyet risiko for å oppleve vold i hjemmet. Vi arbeider kontinuerlig mot vold i nære relasjoner, også for å møte de spesielle behovene til utlendinger som er utsatt for mishandling i familiesammenheng, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp).

Foto: Arkiv.
Foto: Flickr

Forslaget som er sendes på høring er en oppfølging av tiltak 5 i regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Høringsfristen er satt til 23. august.