– Forslaget til en forenklet ordning i forbindelse med forhåndsvarsel vil føre til en mer effektiv utvisningspraksis når asylsøkere ikke drar fra Norge innen fristen, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP).

Foto: Arkiv.
Foto: Flickr
Skal få utvisningsvarsel
I dag gis det forhåndsvarsel om utvisning dersom politiet eller UDI blir oppmerksomme på at en utenlandsk statsborger har oversittet utreisefristen. Det nye forslaget går ut på at det skal regnes som tilstrekkelig at utlendingen i det aktuelle avslagsvedtaket varsles om at en oversittelse av utreisefristen vil medføre utvisning. 

– I utlendingsforskriften er det lagt opp til at en slik ordning kan innføres, men hittil er dette ikke gjort. En mer effektiv utvisningspraksis vil forhåpentlig føre til at flere forlater Norge når de skal, sier Sandberg.