Oppfordrer alle til å stemme.
Foto: Henrik Kreilisheim

Du må stemme ved årets stortingsvalg fordi...

Utrop nr. 33/2017 (29.08.2017)

- Du må stemme ved årets stortingsvalg fordi stemmeretten er en svært verdifull rettighet du ikke må ta for gitt. Jeg stemmer ved årets stortingsvalg fordi jeg ønsker å være med på å bestemme utviklingen av samfunnet, sier Wasim Zahid, kardiologspesialist, bedre kjent som Twitter-legen.