Får pris for arbeid for religionsfrihet

 
Foto : Claudio Castello
Venstres Stortingsrepresentant Abid Q. Raja hedres for sitt internasjonale arbeid for å fremme religionsfrihet.  

Utdeligen av prisen skjer i regi av International Religious Liberty Association (IRLA), en Washington-basert organisasjon som jobber for trosfrihet, melder Aftenposten.

Utdelingen vil skje i mai neste år, skriver hjemmesiden til International Religious Liberty Association.

I begrunnelsen for prisen trekker IRLA spesielt fram Rajas bidrag i etableringen av et internasjonalt nettverk av parlamentarikere, som nå omfatter flere enn 300 folkevalgte i over 75 land.

– Raja har vist hva man kan oppnå ved at som ledende folkevalgt politiker er villig til å se utenfor sitt eget miljø for å bli en forkjemper for religions- og trosfrihet i et bredere og globalt kontekst, sier nestledende generalsekretær i IRLA, Dwayne Leslie, til irla.org.

Verdig vinner
Ervin Kohn, nestleder i Antirasistisk senter og forstander i Det mosaiske trossamfund, stiller seg blant gratulantene.

– Abid er en verdig vinner. Initiativ og engasjement er assosiasjoner jeg har når Abids navn blir nevnt, sier han til utrop.no.

Foto: Arkiv.
Foto : Are Vogt Moum

Samtidig oppfodrer Kohn prisvinneren:

– Jeg vil gjerne at han ikke glemmer Norge i det internasjonale arbeidet med religionsfrihet. Her på berget har vi lett for bare å se flisen i den andres øye uten å se bjelken i vårt eget. Nå passer ikke dette uttrykket så godt i dette tilfellet, for vi har egentlig bare en flis igjen, før ny lov om tros- og livssynssamfunn kommer i havn.

Religionsfrihet i muslimske land
Raja er blant initiativtakerne til det internasjonale parlamentarikerpanelet IPPFoRB, som arbeider for å fremme religionsfrihet over hele verden, og som i september 2015 holdt en konferanse i New York.

Under konferansen holdt Raja tale blant annet om religionsfrihet i muslimske land.

– Arbeidet handler ikke bare om at land som Pakistan skal bli mer tolerante ovenfor kristne, hinduer og andre religioner. Det handler ikke bare om å overtale Myanmars myndigheter om å la Rohingya-muslimer beholde deres nasjonalitet, eller å få Kina til å slutte å undertrykke buddhister og uighur-muslimer. Det er også en kamp vi kjemper på hjemmebane. Integrering av muslimer i den vestlige verden handler ikke bare om språk, utdannelse og om å følge loven og betale skatt. Det handler om verdier. Verdier som likestilling mellom kjønn og seksuelle minoriteter, om ytringsfrihet og religionsfrihet for alle, sa han under talen.

Om prisutdelingen sier Venstre-nestlederen:

– Jeg er dypt takknemlig for denne prisen og anerkjennelsen av det arbeidet vi gjør internasjonalt. Dessverre er religionsforfølgelse et økende fenomen globalt. Forhåpentligvis vil prisen være med på å øke betydningen av det arbeidet vi gjør, sier Raja.