På grunn av sin katolske tro og samvittighet, ville ikke legen sette inn spiral fordi hun mente det var en form for abort.
Foto: Wikimedia Commons

Fikk igjen jobben etter spiral-nekt

Norsk-polske Katarzyna Jachimowicz mistet jobben fordi hun ikke ville sette inn spiral. Nå vant hun saken i Agder lagmannsrett og får dermed tilbake jobben.

Utrop nr. 47/2017 (05.12.2017)

Jachimowicz, som er katolikk, reserverte seg mot å henvise kvinner til abort, og å gi dem abortliknende prevensjon, skriver NRK.

Grunnet dette fikk hun i 2015 sparken for å følge sin egen samvittighet da reglene i fastlegeforskriften ble innskjerpet.

Legen tapte det første søksmålet i tingretten. Men nå har flertallet i Agder lagmannsrett bestemt at tingretten tar feil. Lagmannsretten mener kommunens oppsigelse av den katolske norsk-polske legen er ugyldig.

Hennes advokat Håkon Bleken mener det er prinsipielt viktig at legen nå vant fram i lagmannsretten.

– Det er den første dommen vi har i norsk rett av betydning, hvor samvittighetsfrihet får medhold, sier han.

Fikk delt sum
Jachimowicz og Bleken har hele tiden ment at oppsigelsen har vært et brudd menneskerettighetene herunder legens trosfrihet.

Retten kom også fram til at Sauherad kommune ikke er erstatningsansvarlig, da det ikke foreligger uaktsomhet i saken.

Begge parter må også betale saksomkostningene fra tingretten selv. Men kommunen er derimot dømt til å betale legens sakskostnader på 600.000 kroner for anken i lagmannsretten.