Den 15 oktober vedtok Stortinget med støtte fra aller partier utenom Høyre og FrP, at "oktoberbarna" skal få sine saker revurdert i lys av nye sårbarhetskriterier. lead Stortinget: Ikke representert: Norges mangfold gjenspeiles ikke på ledernivå i staten. Nylig ble det kjent at Stortinget kan stå uten minoritetsrepresentanter neste periode. ILLUSTRASJONSFOTO: Scanstockphoto Lubna Jaffery Fjell: Når opp: Lubna Fjell er politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og dermed en av de ytterst få med minoritetsbakgrunn i den politiske ledelsen i staten. FOTO: AID

77 prosent støtter utsettelse for «oktoberbarna»

77 prosent sier seg meget eller ganske enige i at «oktoberbarna» og andre som omfattes av Stortingets asylvedtak skal få bli i Norge mens søknadene revurderes.

Utrop nr. 47/2017 (05.12.2017)

Tallene kommer fra en meningsmåling Ipsos MMI har utført for Dagbladet.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er fornøyd med å ha fremmet et forslag om sårbarhetskrier, som fikk et klart flertall på stortinget. Det innebærer at noen av de såkalte oktoberbarna som kom til Norge fra Afghanistan i 2015, vil få søknaden sin behandlet på nytt i lys av sårbarhetskriteriene.

– Denne målingen viser klart at det er bred støtte til at Stortinget satte ned foten for regjeringens håndtering av denne saken, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til avisen.

Kun 14 prosent er uenige
Høyre og FrP var de eneste som ikke stilte seg bak forlsaget. Mange av velgerne deres derimot, har svart noe annet på undersøkelsen.

Sju prosent svarer at de er hverken enig eller uenig, om «oktoberbarna»  skal få bli i Norge mens søknadene revurderes.  2 prosent svarte at de ikke vet.

Kun 5 prosent at de er litt uenige og 9 prosent at de er meget uenige.