Gutter utsettes også for sosial kontroll. Opptil 75 prosent av de som har vært i kontakt med minoritetsrådgiver i løpet av høsten er gutter og unge menn (Foto: Illustrasjon).
Foto: Derek Mindler

– Gi minoritetsgutter mer oppmerksomhet

75 prosent av dem som har tatt kontakt med minoritetsrådgiveren i Buskerud i høst, er gutter med minoritesbakgrunn. Nå mener IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn at denne gruppen må få mer oppmerksomhet.

Utrop nr. 47/2017 (05.12.2017)

– Vi har flere saker med gutter som føler seg slitne av prestasjonspresset hjemme, som får regelrett juling hvis de får feil karakter. Kommer de hjem med femmer på en prøve, får de bank og spørsmål om hvorfor de ikke fikk en sekser, forteller minoritetsrådgiver Gudmund Rye til NRK.

Denne høsten er 75 prosent av dem som har tatt kontakt med minoritetsrådgiveren i Buskerud gutter med minoritetsbakgrunn, ikke jenter. De forteller om kontroll, og ikke bare fra familie, skriver NRK.

– Gutter opplever også kontroll
Libe Riber Mohn, direktør i integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), mener at minoritetsguttene må få mer oppmerksomhet.

Flere innvandrerrepresentanter advarer mot Libe Rieber-Mohn som i dag er statssekretær i Arbeids - og inkluderingsdepartementet
Foto: Kamran Karimi

– Vi vet at gutter utsettes for tvangsekteskap. Vi vet at gutter blir satt til å passe på sine søstre av sine foreldre. Og vi vet også at gutter opplever sterk sosial kontroll, i form av at de ikke får lov til å delta i aktiviteter som det er helt normalt at norsk ungdom får lov til å gjøre, sier Riber Mohn.