Faktisk.no: – Resett-påstand er delvis feil

Feil i Resett-sak om at innvandrerungdom jakter på etnisk norsk ungdom, skriver faktasjekksiden faktisk.no (Foto: Illustrasjon).
Foto : David Hall
– Det er i hovedsak ikke ungdom med innvandrerbakgrunn som jakter på ungdom med norsk bakgrunn, ifølge faktisk.no. 
0Shares

– De siste månedene har det tegnet seg et bilde av at innvandrerungdom fra Oslo Øst reiser rundt på Østlandet i aktiv søken etter etnisk ungdom som de kan jakte på, true og banke opp.

Slik skrev nettstedet Resett i en artikkel 12. desember 2017.

Ifølge Faktisk.no er dette delvis feil. Medier24 har publisert Faktisk.no sin forklaring på sine nettsider.

– Vold blant ungdom er et betydelig problem, og ofte barker unge sammen i avtalte konfrontasjoner. Men dette er i hovedsak ikke ungdom med innvandrerbakgrunn som jakter på ungdom med norsk bakgrunn, ifølge faktisk.no.

Videre skriver faktasjekksiden at “ingen av de konkrete sakene Resett viser til er ferdig etterforsket, så det er for tidlig å konkludere helt sikkert om hva som var tilfelle der. Politiet sier derimot at det ikke er noe slikt mønster, og at det er grupper med ulik bakgrunn på begge sider i disse konfliktene”.

Ikke dekning
Faktisk.no har undersøkt om det er grunnlag for å si at det i de konkrete sakene Resett skriver om, er innvandrerungdom som banker opp og ydmyker etnisk norsk ungdom. Dette mener de nettstedet ikke har dekning for.

Resett viser ikke til noen kilder for påstanden. Andre steder i saken viser de til anonyme politikilder og informasjon fra politilogger, men dette er heller ikke dokumentert. De skriver at de har forsøkt å innhente kommentar fra politiet, uten å få svar, informerer Faktisk.no om.

Grunnen til at faktisk.no konkluderer med at det Resett skriver er delvis feil, er fordi noen av sakene er ikke ferdig etterforsket enda.

Politisk korrekthet 
Resett-redaktør Helge Lurås sier følgende i et tilsvar:

 
Foto : NUPI

– At Faktisk.no konkluderer basert på offisielle uttalelser fra politiets talspersoner, får stå for Faktisk.no sin regning. Resett søkte kommentarer fra Oslo politidistrikt før publisering, men uten å få svar. Det er et inntrykk hos noen at politiet fra offisielt hold søker å tone etniske aspekter rundt konflikter i Norge. Den politiske korrektheten rår også i norsk byråkrati».