Foto: Illustrasjon.
Foto: flickr.com

Vil ha bedre dialog med barnevernet

Mange somaliskfødte foreldre frykter det norske barnevernet, og ønsker nå bedre dialog med institusjonen, skriver Aftenposten.

Utrop nr. 07/2018 (15.02.2018)

Flere forskningsrapporter viser at foreldre med somalisk bakgrunn har en sterk mistillit til myndigheter som barnevernet.

Aftenposten trekker frem at alle de har snakket med i det somaliske miljøet utpeker en stor kulturkrasj mellom «somalisk, kollektivistisk kultur og norsk liberal, individualistisk kultur».

Grunnet mangelen på kommunikasjon, kulturmotsetningene, og den påfølgende frykten for barnevernet i somaliske miljøer, organiserer Info 123 kurs for somaliske foreldre. Med daglig leder Hassan Ali Omar i spissen, ønsker organisasjonen å hjelpe norsk-somaliere som har problemer med med barneoppdragelse og å bli integrert i Norge.

– Mange foreldre trenger og ønsker dialog med barnevernet, men de vet ikke hvordan de skal gå frem. Kommunikasjon mellom barnevern og somaliske foreldre mangler, forteller Omar til Aftenposten.

– Barna kan utnytte systemet
Grunnet den kollektive oppdragelsen som mange somaliske foreldre i Norge har opplevd, der de ble oppdratt av slektninger, naboer, venner og foreldre i Somalia, kan barneoppdragelsen oppfattes som «grenseløs» med norske øyne, der barne legger seg når de vil, og spiser når de vil.

– I Norge blir foreldre, ofte uten jobb og norske språkferdigheter, møtt med forventning om å følge opp barna med skole, fritidsaktiviteter, bursdager, lekser og venner.

Hassan Ali Omar forteller at noen barn lærer å utnytte foreldrenes manglende kunnskap ovenfor det norske systemet.

– Barn truer foreldrene sine med barnevernet for å slippe grensesetting, for å få viljen sin. Mange foreldre er livredd barnevernet.