Et sjeldnere syn: Flere polske arbeidere reiser hjem fra Norge, grunnet trangere tider her og en bedring av økonomien i hjemlandet (Foto: Illustrasjon).
Foto: flickr.com

Arbeidsinnvandringen har minsket betydelig

Flere arbeidsinnvandrere reiser nå hjem. NAV og NHO ser med bekymring på utviklingen, melder NRK.

Utrop nr. 08/2018 (22.02.2018)

2016 ble et rekordår i antall polske arbeidere som reiste hjem, og Statistisk Sentralbyrå (SSB) forventer at stadig færre vil komme til Norge som arbeidsinnvandrere de kommende årene. Konsekvensene av dette er lavere folketallsvekst og mindre tilgang til nødvendig arbeidskraft.

Seniorrådgiver Marianne Tønnessen i SSB påpeker overfor NRK at arbeidsinnvandringen, som tidligere har vært høy og toppet seg i 2011, trolig vil fortsette å gå nedover i de kommende årene.

Marianne Tønnesen, seniorrådgiver i SSB, tror nedgangen i antall arbeidsinnvandrere vil fortsette i årene fremover.
Foto: Foto: Studio Vest AS

– Vi tror arbeidsinnvandringa, særlig fra Øst-Europa, vil fortsette nedover. Vi venter at situasjonen i Norge ikke blir så økonomisk god som for noen år siden, samt at vi venter at den økonomiske situasjonen i Øst-Europa vil ta seg videre opp.

Lettere å få jobb i hjemlandet
Tønnesen understreker at årsaken til dette er at det både er lettere å få seg jobb og å tjene bedre i hjemlandet enn det har vært tidligere.

Både NAV og NHO er bekymret over manglende arbeidskraft i fremtiden, en utvikling færre arbeidsinnvandrere er med på å forsterke.

– Hele kongeriket er veldig bekymra for at arbeidsinnvandringa som landet har nytt godt av, er ei utømmelig kilde som nå gradvis vil tørke ut. Det vil føre til at den vesle befolkningsøkningen som mange distriktsfylke heldigvis har hatt de siste åra, vil stoppe opp og til dels snu, sier Frode Henden i NAV Sogn og Fjordane til NRK.

Til tross for nedgangen de siste årene, er det fremdeles flere polakker som kommer til Norge, enn som flytter ut, ifølge SSB.