– Vold er ikke kjærlighet

Oslo Ap-politikeren Elvis Chi Nwosu har engasjert seg sterkt i kampen mot oppdragervolden i etniske minoritetsmiljøer. Her avbildet sammen med datteren Mariel Nkechi Sand Nwosu, som også er styremedlem i hans organisasjon African Cultural Awareness.
Foto : Kristian Mendoza
Oslo-politikeren Elvis Chi Nwosu er sterkt engasjert i kampen mot oppdragervold. Nå har hans organisasjon African Cultural Awareness (ACA) fått premie fra Madonna University i Nigeria.
0Shares

Organisasjonen ble for et par uker siden tildelt Madonna International Charity and Peace Award (MICPA), en institusjon som ACA har et samarbeid med.

Utmerkelsen er et årlig begivenhet organisert for å hedre enkeltpersoner og organisasjoner som har fremmet fred gjennom beskyttelsen av de svake og sårbare rettigheter i samfunnet.

Arrangementet fant sted på Madonna International Pilgrims Center i Elele, Rivers State, Nigeria. ACA ble hedret for sine mange sosioøkonomiske “empowerment programmer” og rettssikkerhetsarbeid blant mennesker med innvandrerbakgrunn i Norge. 

Kampanje på sosiale medier
Nwosu sier at man er i gang med en nasjonal kampanje på sosiale medier som kalles #Stoppoppdragervold.

– ACA Norge har være aktivt i Norge med ulike tiltak rettet mot mennesker med innvandrerbakgrunn, vi holder til i Oslo men jobber med ulike spørsmål av nasjonal dimensjon. Å være en brobygger, fremme dialog, fjerne misforståelser og fremme samarbeid mellom innvandrere og norske myndigheter har vært en stor del av jobben.

Å ha en praktisk tilnærming gir lettere resultater, mener Nwosu.

– Gjennom ulike metodeutviklingsarbeid har vi også påvirket ulike lover og tjenester på migrasjons- og integrasjonsfeltet. I alle kulturer vil det finnes elementer som skal forkastes og bekjempes, også i den norske kulturen. Dette er grunnen African Cultural Awareness in Norway har vært opptatt av tiltak som bekjemper skadelige praksiser.

En migrasjonsutfordring
Hvordan kan prisen bli en positiv vekker for foreldre med afrikansk bakgrunn i Norge?

– Oppdragervold ser vi på som en integreringsutfordring, og som bedring av deres livsvilkår i Norge. Vi i ACA Norway deler prisens formål, at fred, respekt for demokratiske verdier, menneskerettigheter og inkluderende integrasjonsarbeid er forutsetningen for å løse de negative sidene ved migrasjon. 
 
Nwosu ser på innvandring og integrering, og utfordringene som kommer med dette utifra en moralsk og historisk dimensjon.
 
– For mange hundre år siden så folk fra Europa på Afrika som en unik kilde for råvarer og rikdom, da startet vesten med både individuelle og organiserte invasjoner av kontinentet. I dag ser mange unge mennesker i Afrika, opplever  vesten på samme, og syns det er rart at vesten gjør alt for å hindre dem å komme hit. Det er viktig at vestens ledere er nødt til å komme med en “Marshall Plan” som viser på alvor at verden i dag er blitt et global samfunn. Vi i vesten kan ikke bare velge det beste fra globaliseringen mens vi ser bort fra det negative ved det. 
 
Transnasjonalitet
Et annet viktig poeng mener Nwosu at dette handler om transnasjonale problemstillinger.
 
– Når African Cultural Awareness in Norway får en slik pris fra Madonna Universitet i Nigeria for mangeårig samfunnsengasjement og arbeid for menneskerettigheter, viser det viktigheten av dagens transnasjonelle forbindelse.  I dag er det slik at, hvis det blir en oversvømmelse i Somalia vil somaliere i Norge bli rammet. Er det jordskjelv Pakistan, vil Pakistanere i Norge bli rammet. 
 
Form for kollektiv barneoppdragelse
En bacheloroppgave om oppdragervold i etniske minoritetsfamilier fra 2014, gjennomført av en kandidat ved Diakonhjemmet Høgskole, fremhever oppdragervold utifra kulturelle skiller på individualitisk og kollektiv plan.
 
– Avstraffelse av barn skjer i alle kulturelle sammenhenger, men det er stor forskjell på hvorfor og hvordan barn straffes (Heltne og Steinsvåg 2011). I det individualistiske livssynet, som er mest utbredt i skandinaviske og mange europeiske land, er det individet som er mest i fokus. Barnet blir oppdratt til å bli selvstendig(…)
 
– I den kollektivistiske kulturen er lojaliteten og forpliktelsen til storfamilien ansett som viktig – foreldre, søsken, tanter, onkler og besteforeldre. Det er ikke bare enkeltindividet som må stå til ansvar for sine handlinger – hele familiens ære vil stå på spill. Dårlig atferd vil bringe skam over familien (Skytte 2010), slik at det er ytre faktorer som er retningsgivende for barnets atferd. Det er hele storfamilien som har ansvaret for oppdragelsen. 

Norge er ett land der det er forbudt med lov å anvende fysisk avstraffelse og vold mot barn. Allikevel viser forskning at omtrent 25 prosent av foreldrene har anvendt fysisk avstraffelse av barna sine (Mossige og Stefansen, 2007).