Ahmadiyya- og sunni-muslimer i dialog

Slik ser hovedbønnerommet ut på den knapt fire år gamle moskéen på Furuset.
Foto : Claudio Castello
I går ble Ahmadiyya-muslimene tatt opp i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) for første gang, i tillegg til Muslimsk dialognettverk, utbryterne fra Islamsk Råd Norge (IRN).
0Shares

Etter det fritanke.no erfarer, har motvilje fra Islamsk Råd Norge (IRN) så langt ført til at den norske Ahmadiyya-moskeen, Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge, ikke har søkt opptak i STL. Det har i praksis blokkert for medlemskap, siden alle eksisterende medlemmer i STL må være enig hvis nye medlemmer skal tas opp.

Etter at Islamsk råd tok en pause fra STL-samarbeidet i fjor høst, har det imidlertid åpnet seg en mulighet for den norske ahmadiyya-moskeen i Oslo.

Uenighet i teologi
Muslimsk dialognettverk (MDN), den nye fellesorganisasjonen for moskeene som brøt med Islamsk råd i løpet av 2017. har ingenting imot å samarbeide med ahmadiyya-muslimene i STL.

– Vi har hele tiden sagt at ahmadiyya bør være med i STL, og vi gleder oss til å samarbeide med dem, sier Basim Ghozlan fra Muslimsk dialognettverk til Fritanke.no.

Han bekrefter at MDN ikke ser på ahmadiyya som muslimer.

– Det er en teologisk uenighet her. De kan ikke bli med i vår organisasjon, men vi har selvsagt ingen problemer med å anerkjenne dem som et trossamfunn uavhengig av islam, sier Ghozlan.

Vil samarbeide i godhet
Shahid Kahloon, imam i Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge slutter seg til de gode ønskene om samarbeid.

– Vi er glade for å ha blitt med i STL, og gleder oss til å samarbeide med de andre i godhet. Vi er klar over at andre muslimer er uenig med oss om hvordan islam skal defineres, og det lever vi helt fint med, sier han til Fritanke.no.