En god del flyktninger har god kompetanse og yrkesfaglig utdanning når de kommer til Norge (Foto: Illustrasjon).
Foto: bedriftsforbundet.no

Inngår samarbeid med NAV og voksenopplæringen

NAV trenger tilgang til flere bedrifter som kan tilby praksis til flyktninger som deltar i introduksjonsprogram. Nå får de hjelp av Bedriftsforbundet.

Utrop nr. 10/2018 (08.03.2018)

For med sine 4.100 medlemsbedrifter håper Bedriftsforbundet at de både kan ta samfunnsansvar, gi arbeidstrening for flyktningene, samt tilby dyktige fremtidige medarbeidere til de små og mellomstore bedriftene i Oslo og omegn.

– Det finnes svært god kompetanse blant flere av flyktningene som kommer til Norge, og i tillegg har det de siste årene kommet gode ordninger for mentor- og inkluderingstilskudd som kan gjøre det også lønnsomt økonomisk å bidra til et bedre samfunn, så vi håper dette virkelig blir en vinn-vinn-situasjon, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen til bedriftsforbundet.no.

Har god arbeidserfaring
NAV og Oslo Voksenopplæring Skullerud samarbeider rundt gjennomføringen av introduksjonsprogrammet for flyktninger. Deltakerne i programmet er bosatte flyktninger, og de har en programrådgiver i NAV som er ansvarlig for å finne praksisplasser.

Deltakerne har lønn i programmet, og to dager i uken er målet at deltakerne skal være i en bedrift. 

– Vi opplever at mange av flyktningene har god praktisk erfaring fra sitt hjemland. Flere har jobbet i håndverkeryrker, og er veldig motiverte for å jobbe. De kan virkelig bidra hvis de får muligheten. Vi er veldig glade for at Bedriftsforbundet ønsker å være en formidlingskanal for oss fremover, sier koordinator for introduksjonsordningen, Castens Obeng.

En form for kompensasjon
Det å ta imot folk på arbeidstrening krever opplæring og oppfølging, og selv om flykningene kan en del norsk når de skal ut i praksis, krever det også innsats fra bedriftene de utplasseres i. NAV kan tilby mentortilskudd som er et tilskudd for å frikjøpe en kollega for å gi personen som er i arbeidstrening ekstra bistand i oppstartfasen. I tillegg kan de gis inkluderingstilskudd til ordinære arbeidsgivere som har dokumenterte merutgifter til tilrettelegging av en arbeidsplass eller tiltaksplass.

– Vi møter stadig fornøyde arbeidsgivere som har folk i praksis, og det er viktig at bedriftene ikke føler de taper på å gjøre arbeid tilgjengelig for våre nye landsmenn og bidra til et godt samfunn. Derfor kan man få lønnskompensasjon og liknende. Det gjør det også mer attraktivt å oppdage at disse menneskene kan være flotte ressurser inn i bedriften, forteller Obeng.