En stram politikk på familieinnvandring kan ha negativ effekt på deres integrering, går det frem i ny internasjonal forskning (Foto: Illustrasjon).
Foto: Flickr/Creative Commons

– Strenge vilkår for familieinnvandring hindrer integrering

En streng politikk på familieinnvandring er til hinder for god integrering. Det viser en gjennomgang av internasjonal forskning på området.

Utrop nr. 22/2018 (31.05.2018)

– Det er med på å hemme integreringsprosessen, slår seniorforsker Helga Eggebø ved Nordlandsforskning fast overfor NRK.

Sammen med migrasjonsforsker Jan-Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning har hun gjennomgått flere større analyser av sammenhengen mellom familiegjenforening og integrering fra blant annet Nederland, Belgia, Storbritannia, samt USA og Australia.

– For det første er det dokumentert at en streng politikk har negative konsekvenser, for integrering, flyktninger, barn og andre. For det andre vil det i mange tilfeller utsette integreringsprosessen, og det hindrer også integrering, påpeker Eggebø.

Hensyn til integrering
Et av funnene er at begrunnelsene for å stramme inn politikken når det gjelder familiegjenforening, ofte ligner på hverandre. Over hele Europa blir hensynet til integrering brukt som et argument for å stramme inn på regelverket for familieinnvandring. Nye vilkår som inntektskrav, integreringstester, språkkrav, aldersgrenser og tilknytningskrav er innført i en rekke europeiske land de siste årene.

Men det finnes svært lite dokumentasjon på at strenge vilkår for familieinnvandring gir bedre integrering, konkluderer de norske forskerne.

– Men studier viser at det å være splittet fra familien, er noe av det mest traumatiserende man kan oppleve. Og det er jo ikke vanskelig å tenke seg at dårlig psykisk helse gir dårligere forutsetninger for integrering, sier Eggebø.

(©NTB)