Lediggang er roten til alt ondt, mener statsminister Erna Solberg. Frivilligheten kan gi flere nyankomne en lettere og aktivisert vei inn i det norske samfunnet.
Foto: Statsministerens kontor

Organisasjoner må gjøre sin del av integreringen

Frivillighet Norge etterlyser mer samarbeid om integrering med myndighetene.

Utrop nr. 37/2018 (27.09.2018)

Statsminister Erna Solberg påpekte på regjeringens konferanse 19. september Integrering gjennom kunnskap, at lediggang er roten til alt ondt, melder Frivillighet Norge i en pressemelding.

– Å være aktiv i en frivillig organisasjon er det motsatte av lediggang. Alle vil ikke kunne være klar for en vanlig jobb kort tid ankomst til Norge. For mange er frivilligheten en vei inn i arbeidslivet, påpeker generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Sosial og kulturell integrering
Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for over 300 organisasjoner i Norge og har jobbet målrettet med inkludering i frivillig sektor i over ti år.

– Vi vet at

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøyd Johnsen, mener at
Foto: Skjermdump, Vimeo.
sosial og kulturell integrering skaper yrkesdeltakelse. Økt deltakelse i frivillige organisasjoner er et viktig ledd i dette arbeidet. Frivillig arbeid gir nettverk og vennskap, forståelse for det norske samfunnet og bedre språk. Man tilegner seg ferdigheter og innsikt som kommer til nytte i skole- og arbeidsliv.

Et av temaene på konferansen var hvordan man kan mobilisere sivilsamfunnet for å styrke hverdagsintegreringen. Johnsen påpeker at mange frivillige organisasjoner også er eksperter på integrering.

– Frivillig sektor kan gjøre enda mer, men vi trenger konkrete tiltak og handlingsrom til å levere tilbud med god kvalitet. Innvandrerorganisasjonene har også en plass i en ny integreringsstrategi. De sitter på et unikt nettverk og kunnskap om behov og løsninger, sier Johnsen.

Sliter med innvandrer-rekruttering
Mange organisasjoner sliter med å rekruttere innvandrere gjennom sine tradisjonelle rekrutteringskanaler. Blant de som melder seg som frivillige gjennom Frivillig.no har imidlertid hele 26% av dem foreldre født utenfor Norden.

– Mangfold er en ressurs, og organisasjoner taper på å ikke rekruttere fra hele befolkningen. Frivillig.no er et tiltak som fungerer. Likevel er det ikke lovet at regjeringen vil videreføre støtten til rekrutteringsverkøyet i neste statsbudsjett, påpeker en bekymret Johnsen.

– God integrering krever stabilitet og langsiktighet. Det gjelder også for frivilligheten. Vi vet at vi har en jobb å gjøre for å få mer mangfold i organisasjonene, sier Johnsen.

Med midler til Frivillig.no og langsiktige støtteordninger, kan inkluderings- og integreringsarbeidet i frivillige organisasjoner oppskaleres. Johnsen har også et forslag til styrket samarbeid.

– Mer samarbeid om introduksjonsordningen vil gi kunnskap til innvandrere der de bosettes om frivillige organisasjoner, aktiviteter og saker frivilligheten jobber med, avslutter han.