Foto: DNAtesting.com

Regjeringen vil bevilge mer til DNA-testing av asylsøkere

Regjeringen vil øke bevilgningen i neste års statsbudsjett til arbeidet med å avdekke uriktige opplysninger fra utlendinger som har eller søker opphold i Norge.

Utrop nr. 39/2018 (11.10.2018)

Økningen på 10 millioner kroner skal brukes til å styrke arbeidet med saker hvor det kan være aktuelt å tilbakekalle midlertidig eller permanent oppholdstillatelse dersom utlendinger har gitt uriktige opplysninger for å få opphold, og til å øke bruken av DNA-tester i familieinnvandringssaker.

Av de 10 millionene ønsker regjeringen å gi 4,5 millioner kroner til Politiets utlendingsenhet, 4,1 millioner kroner til Utlendingsdirektoratet og 1,4 millioner kroner til utenriksstasjonene.

(©NTB)