Flere kroner skal brukes på voksenopplæring av innvandrere, kommer det frem i de seneste lekkasjer fra Statsbudsjettet 2019 (illustrasjonsfoto).
Foto: Flickr

Lekkasjer fra statsbudsjettet på innvandringsfeltet

Mandag legger finansminister Siv Jensen fram forslag til statsbudsjett for 2019. Blant forslagene er å gi mer penger til kombinasjonsklasser og voksenopplæring, ifølge lekkasjer.

Utrop nr. 39/2018 (11.10.2018)
  • Regjeringen dobler bevilgningen til såkalte kombinasjonsklasser, der innvandrerungdom kan ta både grunnopplæring og videregående skole samtidig. Det settes av 70 millioner.
  • Regjeringen viderefører årets ekstrabevilgning på 30 millioner for å få bukt med gjengproblemet i Oslo Sør. I tillegg legges det 40 millioner i en pott for gjengbekjempelse, fordelt på 16 millioner til Oslo-politiet, 8 millioner til Kripos og Økokrim og 16 millioner til Konfliktrådet. 
  • Regjeringen vil bruke 16 millioner på videreutdanning av lærere i voksenopplæring av innvandrere. 
  • Regjeringen foreslår 9 millioner til å styrke kvaliteten på og standardisere innholdet i kommunenes introduksjonsprogram.