Vil ha flere muslimer til KrF

– De kristne verdiene er ikke så forskjellige fra de muslimske, sier Espen Andreas Hasle, teolog og fylkesleder i Oslo KrF.
Foto : Eva Holte
– Støtt Kristelig Folkeparti, vi har mye til felles, oppfordret Espen Andreas Hasle, fylkesleder i Oslo KrF, under et møte i Islamsk Råd Norge nylig. Ikke alle støtter forslaget. 
0Shares

Eva Holte

Author at utrop Media
News Editer
Avatar

Latest posts by Eva Holte (see all)

Det var på et debattmøte i høst om muslimer og integrering at Hasle inviterte de fremmøtte muslimene til å støtte KrF. Ifølge han selv ble utspillet tatt vel imot og slett ikke oppfattet som å banne i kirka, det vil si i moskeen.

– Mange i salen ga uttrykk for at de har sans for mye av det KrF står for. De kristne verdiene er ikke så forskjellige fra de muslimske, sier han og nevner kampen for et varmere samfunn, tradisjonelle familieverdier, barmhjertighet og omsorg for de svakeste.

– Muslimer og kristne har mye felles. Slik jeg ser det, er KrF det mest naturlige partiet å stemme på for troende muslimer, sier Hasle. Han tilføyer at han ønsker alle trossamfunn velkommen inn i KrF.

Jeg ser ikke helt hva muslimene skal få ut av å være medlem i KrF.

Respekt for alle trosretninger
Espen Andreas Hasle er teolog og mener troende generelt har større forståelse for andres tro.

Et særdeles dårlig forslag fra forbundslederen i KrF, mener Shakir Rehman i Senter for sekulær integrering.

– FrP vil for eksempel kutte all støtte til trossamfunn. Mange innvandrere stemmer Arbeiderpartiet. Jeg tror de vil føle seg mer hjemme i et KrF som er opptatt av at alle mennesker skal få leve ut sin tro, sier han.

– Vårt parti forstår den positive betydningen en religiøs tro kan ha for å bygge gode fellesskap og samfunn. Vi har respekt for alle trosretninger.

Imot å blande religion og politikk

Imam Harrid Farooq synes ikke man skal blande religion og politikk.
Hamid Farooq, imam ved Islamic Culture Centre, er enig med Hasle i at muslimer og kristne som troende har mye til felles. – Men det har vi jo med jøder også, sier han.

Imamen understreker at Islamic Culture Centre er en politisk uavhengig organisasjon som ikke gir sin støtte til noe politiske parti. – Ingen muslimske organisasjoner er politiske.

Farooq synes man bør velge politisk parti etter hvilke nasjonale interesser man er opptatt av, ikke de religiøse aspektene.

– Et parti kan ikke bestemme hva folk skal tro på og politiske synspunkter er individuelle. Dette gjelder både for muslimer og for kristne, sier han.

– Det partiet som passer for den ene, behøver ikke passe for den andre. Derfor er det muslimer i mange forskjellige norske partier.

Sterkt imot forslaget
Shakeel Rehman i Senter for sekulær integrering er enig med imamen: – Forslaget til forbundslederen er dårlig. Jeg er sterkt imot å mobilisere på religiøst grunnlag. Rehman sier han synes det er fint at ulike religioner kommer sammen.

– Men det fellesreligiøse er ikke nok. Det ligger dessuten en fare i at religiøst fellesskap i politikken kan virke ekskluderende, for eksempel på moderne samlivsformer. Det er det menneskelige fellesskapet som bør telle i politikken, ikke det religiøse. Argumentet til Hasle om å stå sammen om et varmere samfunn, er heller ikke godt – alle ønsker seg vel det, uavhengig av om de er religiøse eller ikke!

– Vi er et folkeparti
– Kristelig Folkeparti er som navnet tilsier et parti for alle folk uavhengig av om man er kristen eller ikke, repliserer Hasle.

Han minner om at det er fem år siden de fjernet kravet om at alle med tillitsverv må bekjenne seg til den kristne tro. – Nå vil vi være et folkeparti som bygger på de kristne verdier. Både ikke-kristne og muslimer stemmer på partiet vårt. Så lenge folk kan stå for våre programmer, er vi glade for hver stemme vi får, sier han.

– Tillitsvalgte bør være kristne
Lederen av Indremisjonsforbundet, Erik Furnes, vil ikke uttale seg partipolitisk:

– Indremisjonsforbundet er en kristen misjonsorganisasjon i Norge der våre medspillere har ulik politisk oppfatning, forklarer han. Likevel ønsker han å uttrykke sin misnøye med KrF på ett sentralt punkt når det gjelder Hasles beskrivelse av KrF som et folkeparti: – Da KrF for noen år siden kuttet ut kravet om kristen bekjennelse hos sine tillitsvalgte, sa jeg tydelig ifra at jeg var skuffet. Jeg tror du må ha hjertet med deg – ikke bare være lojal – dersom du skal stå på barrikadene og kjempe for kristne hjertesaker.

– Partiet blir for utydelig
Furnes sier han er overbevist om at mange muslimer bør se gode grunner til å stemme på et parti med en kristen verdiforankring. – Men hvis Hasles utspill innbefatter en invitasjon til å engasjere seg i utformingen av politikken, tror jeg det vil ha negativ konsekvens for tydelighet og retning, sier han.

– Kjernevelgerne er islamskeptiske
Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk tviler på at Hasles forslag blir populært blant grasrota i partiet: – Kjerneområdet til KrF er Vest- og Sør-Norge og der er jo kristenfolket kjent for å være islamskeptiske, sier han.

Selbekk minner om at utspillet på debattmøtet i Islamsk Råd Norge ikke er enestående i KrFs historie. – Tidligere stortingsrepresentant Lars Riise drev jo valgkamp i moskeene i 2001. Jeg ser ikke helt hva muslimer skal få ut av å være medlem i KrF, sier redaktør Vebjørn Selbekk.