Kvinner fikk selvbestemt abort i Norge i 1978 etter lang tids kamp. På bildet: Fra kvinnedagen 8. mars 2014 i Oslo.
Foto: Wikimedia/GAD

Hva sier islam om abort?

– Mange tror at abort er helt forbudt i islam. Det er feil, sier imam Hamid Farooq. Han er imam i moskeen ICC på Grønland.

Utrop nr. 01/2019 (10.01.2019)

De siste månedene har mange diskutert abort i Norge. Kristelig Folkeparti (KrF) vil forandre på loven om abort. Nå har partiet bestemt seg for å samarbeide med regjeringen til Erna Solberg. Derfor er mange redde for at loven om abort kan bli forandret. De er redde for at kvinner får mindre rett til å bestemme selv om de vil ta abort.

KrF mener at loven om abort ikke er bra nok. Partiet vil forandre en setning i loven. Kvinner kan få abort etter uke 12 «hvis det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom». Det står i loven i dag. Krf vil bruke ordene «ikke levedyktig» i stedet. Det betyr at kvinnen bare skal få abort hvis det er stor fare for at barnet vil dø.

Imam: – Ikke lov å ta liv uten grunn
KrF er et kristent parti, og mange i partiet mener at abort er forbudt i kristendommen. Men hva sier islam om abort? Utrop spurte to imamer om dette. 

– I islam er det ikke lov å ta liv uten grunn. Det er helt forbudt. Det er det viktigste, sier imam Shahid M. Kahloon i Ahmadiyya-moskeen på Furuset i Oslo.

Det kan likevel være noen gode grunner til å ta abort, sier imamen.

– Hva kan disse grunnene være?

– Hvis det er fare for at moren kan dø, kan man ta abort. Hvis barnet ikke er friskt, er det også tillatt med abort. Aborten bør skje før det har gått tre måneder.

– Hva med andre grunner, som for eksempel at moren ikke har jobb? Eller at moren ikke føler at hun vil klare å passe på barnet?

Hamid Farooq er imam. Han sier at abort kan være lov i islam. Men da må det være spesielle grunner.
Foto: Pressebilde
– Nei, dette er ikke gode grunner. Som sagt er det ikke lov å ta liv uten grunn. Det er bare lov med abort hvis helsen til moren eller barnet er i fare. Slik er det i islam, sier han.

Nødvendig noen ganger
Hamid Farooq er imam i moskéen Islamic Cultural Center (ICC). Moskeen ligger på Grønland i Oslo. Den er en av de største moskeene i landet. Farooq forteller at abort ikke er nevnt i Koranen, og at de lærde har ulike meninger om dette spørsmålet.

 – Mange tror at abort er helt forbudt i islam, men det er ikke riktig. Noen ganger er abort nødvendig. Men islam beskytter også barn som ikke er født ennå, og retten til liv er veldig viktig i islam. Hovedregelen er at kvinner ikke skal ta abort hvis det ikke er noen medisinske årsaker til det. Det er forskjell på abort de første tre månedene og etter det. Det er strengere regler for sen abort, altså etter at det har gått tre måneder. Men det kan være sterke medisinske grunner til å ta sen abort. Det er forskjellige meninger blant muslimer om hvor lenge abort er tillatt, forklarer han.

 – Hva kan være gode grunner til å ta abort?

– Livet til moren er alltid det viktigste. Derfor er det lov med abort hvis livet til moren er i fare. Hvis kvinnen har blitt voldtatt, kan det også være lov. Det samme gjelder hvis legene ser at fosteret er så sykt at det kan dø. Men vi må også tenke på at det er tillatt med prevensjon i islam.

Fakta om abort i Norge:

  • I Norge har kvinner rett til å bestemme selv om de vil ta abort. Det står i abortloven. Det betyr at ingen spør om grunnene dine til å ta abort.
  • Du kan få abort i de 12 første ukene av graviditeten. Etter det må du søke om abort. Det er to leger som ser på søknaden. Det kaller vi nemnd. Legene bestemmer sammen med kvinnen. I loven står det også at kvinnen skal få informasjon fra leger om graviditet og abort før hun bestemmer seg.

Jenter mellom 12 og 16 år

  • Hvis du er mellom 12 og 16 år og ønsker abort, er det legen som bestemmer om foreldrene dine skal få vite om det eller ikke. Men legen tar ikke kontakt med foreldrene med én gang. Først vil hun be deg om å gjøre det selv. Hvis du har gode grunner til at foreldrene ikke skal få vite det, kan legen ta hensyn til dette. 

Abort er gratis

  • Abort er gratis, det gjelder også den første legetimen. Hvis du har langt å reise til sykehuset, får du ikke dekket hele reisen. Men du kan få pengene tilbake fra NAV etterpå. Legen kan skrive en bekreftelse som du leverer til NAV.


Kilde: Ung.no