Syriske flyktningers helse og livskvalitet skal nå kartlegges (illustrasjonsbilde).
Foto: Derek Mindler

Kartlegger syriske flyktningers helse og livskvalitet

I disse dager mottar 10 000 syriske flyktninger i Norge et omfattende spørreskjema i posten. Undersøkelsen skal gi svar på spørsmål om psykisk helse og integrering. Det er Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) som står bak undersøkelsen.

Utrop nr. 47/2018 (06.12.2018)

27. november sendes det ut spørreskjemaer til 10 000 syrere som kom til Norge i perioden 2015-2017,  melder NKVTS i en pressemelding.

Hensikten med Refugestudien er å finne ut mer om sammenhengen mellom psykososial helse på begynnelsen av oppholdet i det nye landet, og hvordan det senere går med integrering og samfunnsdeltakelse.

– Studien vil gi svar på hvordan opplevelser før, under og etter flukt påvirker livet videre, og hvordan integreringsprosessen i et nytt land oppleves, sier Arnfinn Andersen, prosjektleder ved NKVTS.

Studien ledes av Arnfinn J. Andersen, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).
Foto: nkvts.no

- Det finnes svært få studier av denne typen, sier Andersen til Utrop.

Største i sitt slag
Ifølge prosjektlederen er studien laget med utgangspunkt i en tilsvarende undersøkelse fra Sverige i 2016.

Dette blir den største kartleggingen av flykningers helse og livssituasjon i Norge noensinne. I internasjonal sammenheng blir den norske studien en av de største i sitt slag. 

Det er NKVTS som er initiativtager til studien og som står for finansieringen. Analyseinstituttet IPSOS står for den praktiske gjennomføringen.

Anonyme svar
Å få folk til å svare på spørsmål om sin helse kan være utfordrende. Det kan også finnes kulturelle motforestillinger mot å delta i slike undersøkelser. 

– Vi vet at mange kan være redde for å svare på slike undersøkelser. Vi understreker derfor at vi legger stor vekt på personvern. Ingen myndigheter får innsyn i hva folk svarer og hvem som svarer, sier prosjektleder Andersen.

– Undersøkelsen skal brukes til å skaffe kunnskap først for å forstå hva som gir god helse og økt livskvalitet for denne gruppen, og i neste omgang til å lage bedre integreringspolitikk, forklarer han videre.

Om REFUGE-studien:

  • 27. november sendes det ut spørreskjema til 10 000 syrere bosatt i Norge. Spørreskjemaet er på arabisk
  • Den største kartleggingen av flykningers helse og livssituasjon i Norge noensinne
  • Resultatene kommer etter påske 2019
  • Studien ledes av NKVTS og gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Høgskolen Innlandet, Röda Korsets Högskola og Karolinska Institutet i Sverige
  • Studien skal følges opp med to nye undersøkelser frem til 2021

Les mer om REFUGE-studien (NKVTS)