Foto: Ola Vatn

Tøyen feiret julemarked, ny lekepark og nytt torg

Bydel Gamle Oslo, Områdeløft Tøyen, Tøyen Torgforening og Bymiljøetaten inviterte til festdag i bydelen.

Utrop nr. 48/2018 (13.12.2018)
Foto: Ola Vatn

1. desember kunne man offisielt markere at to av de store prosjektene som har inngått i Tøyenavtalen er ferdige og kan overleveres til beboerne på Tøyen: Sørli lekepark og Tøyen Torg.

Foto: Ola Vatn
Festen inneholdt konserter, taler, gløgg, julemarked og mye moro for både store og små.

Om Tøyen Torg:

Foto: Ola Vatn
Nye Tøyen torg er en av de mest synlige oppgraderingene i bydelen. Torget er både et samlingspunkt og en gjennomfartsåre som treffer mange på Tøyen i løpet av en dag. Torget og de fire inngangene til torget har fått nytt dekke i teglstein lagt i forskjellige mønster. Mønstrene er inspirert av ulike kulturer og er et samarbeid med ungdom på Tøyen.

Torget har også fått nytt møblement, bedre belysning og ny beplantning. Oppgraderingen av Torget har skjedd i nært samarbeid mellom gårdeierne rundt torget og Oslo kommune.

Foto: Ola Vatn
Om Tøyensk Julemarked:

Tøyensk Julemarked er i ferd med å bli en kjent og kjær tradisjon, arrangert for og av «Tøyenbygda». Her finnes blant annet:

Foto: Ola Vatn
- Mat fra ulike matboder.
- Brukt, hjemmelagd, julete, ikke-julete, lopper, tøyenske produkter, med mer.
- Aktiviteter for barn.
- Underholdning for alle.