Samer ved lavvoen sin ovenfor Langfjorden, Sandnes, vinteren 1897.
Foto: Wessel, Ellisif Rannveig / Grenselandmuseet

Undervisningen om minoriteter ikke god nok, ifølge forsker

Skolen har ikke gode nok ressurser for å undervise i minoritetshistorie, ifølge ny doktoravhandling.

Utrop nr. 07/2019 (21.02.2019)

Undervisningstekstene i historiefaget har mangler når det gjelder å oppnå progresjon i å utvikle elevenes historiske bevissthet i undervisningen om minoriteter. 

Dette kommer frem i doktorgradsavhandlingen til forsker Vidar Fagerheim Kalsås ved Universitetet i Agder. Avhandlingen undersøker undervisningen i minoritetshistorie i historiefaget.

Avhandlingen peker på at undervisningsressursene som er tilgjengelige for å undervise i temaet, ikke klarer å integrere det i en faglig helhet.

Funnene er fremkommet ved en analyse som Kalsås har gjennomført av et utvalg undervisningstekster som omhandler den norske minoriteten romanifolket/taterane og den svenske minoriteten romar.

Funnene har særlig interesse i lys av den pågående revideringen av læreplanene i skolen. 

Last ned doktoravhandlingen «Forteljingar om eigenart og undertrykking. Ein studie av undervisningstekstar om minoritetane romanifolket og romar»