I år kom det færre innvandrere til Norge sammenliknet med i fjor, viser ferske tall fra SSB (illustrasjonsbilde).
Foto: Arkiv

Innvandringen faller i Norge

Nettoinnvandringen til Norge viste en nedgang på 1000 personer i siste kvartal i 2018.

 
Utrop nr. 08/2019 (28.02.2019)

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at den totale innvandringen i fjorårets siste kvartal var på 12 895 personer. Ut av landet forsvant 11 173 personer, som ga en nettoinnvandring på 1722 mennesker, melder Nettavisen.

I fjerde kvartal 2017 var det en netto innvandring til Norge på 2769 personer, slik at det er en nedgang på drøyt 1000 personer i forhold til tilsvarende kvartal året i forveien.

I tredje kvartal i fjor utgjorde nettoinnvandringen 6289 personer, brutt ned på 15 285 personer som kom til Norge og 9296 personer som forlot landet.