Siden 80-årene har norsk-chilenske Hans Dahle ledet Radio Latin-Amerika, Oslos eneste spansktalende radiokanal. Han reagerer på reklameforbudet fra Medietilsynet, som han mener vil true radioens eksistens.
Foto: Henrik Kreilisheim

Inntjeningsforbud kan gå utover innvandrerradioer

Medietilsynet foreslår totalforbud mot reklame på FM-radio i Oslo. Forbudet kan ramme småradioer, blant annet innvandrerradioer. 

Utrop nr. 21/2019 (06.06.2019)

Under et møte forrige uke i Trondheim anbefalte direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, totalforbud mot reklame for FM-radioer i storbyer. 

Sjefredaktør Hans Dahle i Radio Latin-Amerika er kritisk til forslaget, og mener den truer kanalens eksistens.

– Medietilsynets nye anbefalinger om at lokalradioene i storbyene ikke skal kunne tjene penger, kan bety slutten for Radio Latin-Amerika og Radio Inter FM, sier han til radiolatinamerika.no.

Over og ut for nisjeradioer

Han reagerer særlig på forslaget om at radioaktørene i slukkeområdene (de mest befolkningstette områdene i og rundt storbyene red. anm.) skal ha et fullstendig ikke-kommersielt grunnlag. Slik reglene er nå, kan ikke Radio Latin-Amerika tjene mer enn 135.000 kroner per år.

– Å gå fra denne maksgrensen til null kroner i inntekter vil bety slutten for nisjeradioene. Det er utenkelig å kreve at en radiostasjon skal nektes å tjene penger på salg av reklame og for annonsering av egne arrangementer. Tenk deg om noen aviser i Norge fikk totalforbud mot å tjene penger på reklameannonser? Jeg synes forslaget er horribelt, sier han til til radiolatinamerika.no.

– Kom etter press

Radioredaktøren mener anbefalingen fra Medietilsynet kom etter press fra de største radioaktørene i bransjen. Han trekker frem en uttalelse til Medietilsynet, hvor blant annet riksaktørene kom med anbefalinger om at alle eksisterende FM-radiostasjonene i Oslo burde nedlegges.

– Dette mener vi er en krigserklæring fra mektige selskap mot oss, de minste som har minoriteter som målgruppe. De ser tydeligvis på oss som konkurrenter. Det kan jeg ikke forstå, sier han til radiolatinamerika.no.